Eerste resultaten VIVET beschikbaar

14-05-2020
2504 keer bekeken

Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (VIVET) bundelt en maakt informatie beter vindbaar voor gemeenten, provincies, RES-regio’s, netbeheerders en adviesbureaus. VIVET is gestart in 2019. Ondertussen zijn de eerste resultaten geboekt. Benieuwd welke dat zijn?

Data energietransitie

De RES-regio die werkt aan een regionale energiestrategie of de gemeente die bezig is met een transitievisie warmte moet een hoop weten. Hoeveel stroom wordt er door windenergie op een bepaalde plek opgewekt? Hoeveel wordt er aan alternatieve warmte gebruikt in een gemeente? Hoeveel gasaansluitingen zijn er in een straat en horen die bij woningen, bedrijven of scholen? Soms is het relatief eenvoudig om een antwoord te vinden op die vraag. Vaak is het moeilijker. Waar moet je beginnen?

VIVET

VIVET is een samenwerking van vijf partijen: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kadaster, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). VIVET is vooral bedoeld om de data beter te structureren, structurele knelpunten op te lossen en toegankelijker te maken voor overheden. Marja Exterkate, programmamanager: ‘We voeren de komende drie jaar een aantal projecten uit die moeten resulteren in eenduidige, gedetailleerde data. We willen gemeenten, provincies en waterschappen een plattegrond bieden hoe je die informatie kan vinden.’

Resultaten

Er zijn al veel data en informatie beschikbaar, maar vaak zijn deze lastig te vinden of te ontsluiten door de partijen die ze nodig hebben. VIVET heeft het afgelopen jaar een eerste verbinding gelegd tussen vraag en aanbod van data voor de energietransitie, zoals:

  • WarmteAtlas: een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in Nederland zijn aangegeven. Deze is in 2019 geactualiseerd en uitgebreid.
  • Dashboard funderend onderwijs: dit interactieve dashboard toont het energieverbruik van onderwijsvastgoed in het jaar 2018, uitgesplitst naar kenmerken van complexen (bouwjaar, oppervlakte, type eigenaar, energielabel en regio-indeling). Ook laat het dashboard kengetallen (energieleveringen per m² en per leerling) zien voor verschillende gebouwkenmerken.

Eind juni verschijnt een volgende dashboard, over de retail-sector.

  • Zonnestroom: een tabel met cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen, het aantal installaties en een berekening van de opgewekte zonnestroom voor bedrijven en particuliere woningen voor het jaar 2018.

Bekijk het complete overzicht van de resultaten tot nu toe

Exterkate: ‘Naast de oplevering van concrete producten zien we ook een rol voor VIVET als verbinder: we bieden een platform waar partijen die betrokken zijn bij de energietransitie elkaar vinden en afspraken kunnen maken met elkaar. Hiertoe organiseert VIVET regelmatig netwerkbijeenkomsten.’

Werkplan 2020

Op al deze inzichten bouwt VIVET in 2020 voort. De plannen van VIVET voor de periode april 2020 – maart 2021 staan beschreven in het werkplan 2020.

Bekijk het werkplan 2020

Vragen of suggesties?

Neem voor suggesties of vragen contact op met Marja Exterkate mf.exterkate@cbs.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen