Proeftuin met aquathermie? Netwerk Aquathermie (NAT) helpt je op weg

22-11-2019
29839 keer bekeken

Ben je van plan een proeftuinaanvraag in te dienen waarin aquathermie een rol speelt? Netwerk Aquathermie (NAT) helpt je graag op weg met het bereiken van kwalitatief goede proeftuinaanvragen met aquathermie.

Kansen voor nieuwe aquathermie-initiatieven

De inschrijving voor de tweede ronde proeftuinen is geopend. Naar aanleiding van de eerste ronde proeftuinen (2018) zijn 27 proeftuinen gestart. Twee van deze proeftuinen passen aquathermie toe (Katwijk en Drimmelen). De tweede ronde biedt een prachtige kans aquathermie goed op de kaart te zetten. Met nieuwe aquathermie-proeftuinen kunnen we namelijk nog meer leren, deze kennis delen en zo bijdragen aan de doelen van de Green Deal Aquathermie.

Ondersteuning door NAT

Is jouw organisatie van plan een proeftuinaanvraag met aquathermie in te dienen? Op de website van NAT vind je de antwoorden op een aantal vragen, waar je tegenaan kunt lopen:

  • Voor- en nadelen aquathermie per type wijk
  • Een rekenvoorbeeld: hoeveel oppervlaktewater heb ik nodig?
  • Overige algemene vragen en antwoorden aquathermie

NAT en andere klimaatprogramma's

NAT organiseert onderzoek naar de manier waarop water als energiebron optimaal kan worden benut voor de verwarming van gebouwen. Het doel is grootschalige toepassing van aquathermie mogelijk te maken om zo de warmtetransitie te versnellen. Het netwerk stimuleert nieuwe initiatieven, verzamelt kennisvragen, stelt een onderzoeksagenda samen en deelt de verzamelde kennis. NAT werkt samen met andere programma’s uit het Klimaatakkoord, waaronder het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), het Expertisecentrum Warmte (ECW) en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES).

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van NAT.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen