Inschrijving tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken in december van start

26-11-2019
32875 keer bekeken

Gemeenten kunnen deelnemen aan de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. Vanaf 1 december tot en met 1 april 2020 kunnen zij hiervoor een aanvraag indienen.

Tweede ronde

27 gemeenten doen nu al mee met de proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Zij kregen hiervoor een bijdrage van de Rijksoverheid om bestaande woningen en gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Om meer gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te doen, gaat de tweede ronde nu van start.
Het indienen van een aanvraag kan vanaf 1 december via deze website. Ook komt er dan een rekentool beschikbaar voor de financiële onderbouwing van de aanvraag.

Criteria

De eerste uitvraag is in mei 2019 geëvalueerd. Mede op basis hiervan zijn er enkele wijzigingen in de criteria en de manier van indienen. 
In deze ronde ligt de nadruk op uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen.

Als gevolg van het Klimaatakkoord ligt er nadruk op:

  • de betaalbaarheid voor bewoners;
  • de wijze van het betrekken van bewoners en gebouweigenaren;
  • de wijze van invullen van de regierol van de gemeente;
  • de mogelijkheden om aardgasvrij te verbinden met andere opgaven in de wijk.

Deadline aanvragen: 1 april 2020

Gemeenten kunnen tot en met 1 april 2020 een aanvraag indienen. De uitvraag wordt toegelicht tijdens enkele regionale bijeenkomsten voor gemeenten. Ook deze bijeenkomsten worden op deze website aangekondigd. De verwachting is dat eind juni 2020 de nieuwe proeftuinen zijn geselecteerd.

Programma Aardgasvrije wijken

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken de volgende partijen samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG);
  • Interprovinciaal Overleg (IPO);
  • Unie van Waterschappen (UvW).

Naast de proeftuinen heeft het programma een Kennis- en Leerprogramma voor gemeenten, onder regie van de VNG. Ook gemeenten die geen aanvraag indienen, kunnen meedoen aan het Kennis- en Leerprogramma.

Meer weten?

Bekijk de brief, de uitvraag en de veelgestelde vragen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen