Publieke organisaties bundelen data voor betere informatievoorziening energietransitie

08-10-2019
3269 keer bekeken

Vijf partijen gaan hun data bundelen om de uitvoering en monitoring van de energietransitie beter te faciliteren. Hierdoor hebben zij sneller betrouwbare informatie voorhanden.

Samenwerkingovereenkomst

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), het Kadaster, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Rijkswaterstaat ondertekenden op 7 oktober een samenwerkingsoverkeenkomst.

VIVET

Het initiatief voor de samenwerking komt van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij vroegen de vijf partijen om de krachten te bundelen in het project Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie (VIVET).

Energietransitie krijgt regionale vertaling

In Nederland werken veel partijen (samen) aan het realiseren van de klimaat- en energieafspraken. Bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende regionale en lokale initiatieven is voldoende betrouwbare informatie van groot belang. Bijvoorbeeld voor de planning rond aardgasvrije wijken en de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategieën (RES). Dankzij de samenwerking in het project VIVET krijgt de energietransitie een regionale vertaling.

Werkprogramma 2020

Het VIVET-project loopt tot 2022. Per jaar stellen de partijen een werkprogramma vast. Voor het komende jaar staat op de agenda om een overzicht te maken van het opgestelde vermogen van wind naar RES-regio. Ook willen de partijen in 2020 een regionaal eenduidig en actueel beeld hebben van bestaande en reeds bekende warmtebronnen. Bovendien komt er een regionale vertaling van de productie van zonnestroom, met een onderscheid tussen grootschalige en kleinschalige productie.

Betrouwbare informatie

Ric de Rooij, CIO bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK): "Slim gebruik van data staat hoog op de agenda bij EZK. Het ministerie werkt samen met het CBS in het Departementaal Data Centrum (DDC) om dit te faciliteren. Het VIVET-project is hier een mooi voorbeeld van. Betrouwbare, actuele en uitwisselbare data, zoals die van slimme energiemeters, kunnen bijdragen aan een goede informatievoorziening en uitvoering van de energietransitie."


Beeld: Jan Matthijsen (PBL), Marlies Emmen (Rijkswaterstaat), Judith Arends (RVO.nl), Hanneke Imbens (CBS), Michiel Pellenbarg (Kadaster). Door: Sjoerd van der Hucht

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen