Eerste woningen proeftuin Purmerend aangesloten op warmtenet

09-10-2019
12242 keer bekeken

Vandaag zijn de eerste woningen uit de proeftuin Overwhere-Zuid in Purmerend aangesloten op het warmtenet. Deze woningen zijn binnen het Programma Aardgasvrije Wijken de eerste woningen van particuliere eigenaren die aardgasvrij worden met behulp van een wijkgerichte aanpak.

Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

In het PAW werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen om wijken aardgasvrij te maken.

Proeftuin

Overwhere-Zuid in Purmerend is een van de 27 proeftuinen. In deze 27 wijken leren gemeenten samen met bewoners, gebouweigenaren, netbeheerders en energieleveranciers hoe de wijkgerichte aanpak het beste kan worden ingericht en opgeschaald. Het doel is om in 2050 alle woningen en gebouwen in Nederland duurzaam te verwarmen.

Purmerend koploper

De gemeente Purmerend is één van de koplopers in de energietransitie. Al 75% van de woningen is aangesloten op het warmtenet, omdat dat al sinds de jaren ’80 de norm is binnen de gemeente. De 25% die nu nog aardgasvrij moet worden, zijn vooral woningen van voor die periode.

Tweede uitvraag proeftuinen

In het Klimaatakkoord is voor PAW ruim 400 miljoen euro beschikbaar gesteld tot en met 2030. Binnenkort kunnen alle gemeenten opnieuw wijken aanmelden als proeftuin.

Kleine besparende maatregelen

Ook op korte termijn kunnen gemeenten aan de slag om huiseigenaren te helpen hun huis duurzamer te maken. Vanaf vandaag kunnen gemeenten projecten aanmelden waarmee ze huiseigenaren stimuleren om kleine energiebesparende maatregelen te nemen, zoals het inregelen van de cv-installatie en het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt hiervoor 87 miljoen euro beschikbaar. 


Beeld: DG Chris Kuijpers en wethouder Paul van Meerkeren, door Kick Smeets

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen