Wordt jouw wijk een Positive Energy District?

30-09-2019
7318 keer bekeken

Vul de vragenlijst in en laat ons weten of er binnen jouw gemeente behoefte is aan samenwerking en kennisdeling met andere Europese steden.

Achtergrond

Nederland is druk bezig met het verduurzamen van de gebouwde omgeving, onder andere via de wijkgerichte aanpak. Ook in de landen om ons heen zit men niet stil. We staan immers allemaal voor dezelfde uitdaging: het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Positive Energy Districts

Om hier een bijdrage aan te leveren start het Europese programma Positive Energy Districts (PED). Het doel: in 2025 100 Positive Energy Districts in Europa. Dit zijn wijken of buurten in stedelijke gebieden die een schone warmte- en elektriciteitsvoorziening krijgen. Lokale overheden hebben hierin de lead. Landen uit heel Europa doen mee, waaronder België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken en Zweden.

Subsidiemogelijkheden

Via PED wordt samenwerking en kennisdeling tussen landen gestimuleerd en gefaciliteerd met subsidiemogelijkheden. Omdat het PED goed aansluit bij de doelen van het Programma Aardgasvrije Wijken, doet Nederland hier graag aan mee. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat Nederlandse wijken en gemeenten gebruik maken van de kansen die het programma biedt!

Het programma

PED is primair een samenwerkingsprogramma. Stedelijke gebieden in Europa staan voor een gedeelde uitdaging, waarom dan apart van elkaar het wiel proberen uit te vinden? De eerste stap is om de nationale programma’s om wijken te verduurzamen naast elkaar te leggen en goede voorbeelden uit allerlei landen te verzamelen. 

De tweede stap is om – daar waar een match in probleemstelling of oplossingsrichting is en de gemeenten behoefte hebben aan samenwerking – gezamenlijk projecten te starten om hier aan te werken of onderzoek naar te doen.

Het programma helpt met financiering voor (reis)kosten en in latere stadia ook voor het starten van nieuwe projecten of onderzoeken. Hiervoor zijn middelen van de Europese Commissie en van de deelnemende landen beschikbaar gemaakt.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen