Terugblik Leerkring Transitievisie Warmte

16-07-2019
3815 keer bekeken

De leerkring Transitievisie Warmte is gericht op het proces om te komen tot een transitievisie warmte: welke stappen moet je doorlopen, welke stakeholders moet je betrekken en wanneer moet je hen betrekken in het proces.

Dinsdag 18 juni vond de leerkring Transitievisie Warmte plaats. Een van de resultaten van de leerkring is om een handreiking voor gemeenten op te leveren over het proces om te komen tot een Transitievisie Warmte.

Uit deze dag hebben we weer veel op kunnen halen om in de handreiking te gebruiken. Twee belangrijke punten die we bijvoorbeeld meenemen:

  1. Maak vanaf het begin al duidelijke afspraken over ieders rol in het proces. Zijn de stakeholders slechts adviserend richting de gemeenten of gaat dat verder? Ook kan het handig zijn om van te voren aan te geven dat de opzet (en ieders rol) van de samenwerking later in het proces kan veranderen.
  2. Ook stonden we deze bijeenkomst stil bij de vraag: Hoe kun je omgaan met vooruitstrevende initiatieven in relatie tot de transitievisie warmte?  Dit vraagstuk werd ingeleid door een presentatie van Haarlem. We kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat het helpt om als gemeente een visie of methode te ontwikkelen over hoe je wilt omgaan met initiatieven. En om als gemeente zelf ook actief te verkennen wat er leeft in een wijk.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen