Aanvragen en evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken openbaar

19-06-2019
3799 keer bekeken

In het voorjaar van 2018 nodigde minister Ollongren alle Nederlandse gemeenten uit om aanvragen in te dienen voor een decentralisatie uitkering ten behoeve van het starten met een proeftuin met een aardgasvrije wijk.

74 gemeenten hebben op deze oproep gereageerd en op 1 oktober 2018 zijn 27 gemeenten geselecteerd. Deze 27 aanvragen en de evaluatie zijn nu openbaar.

Eind mei 2019 heeft minister Ollongren de Tweede Kamer geïnformeerd over de evaluatie van de uitvraag en de selectie van de eerste tranche proeftuinen Aardgasvrije wijken. De Kamerbrief verwijst naar drie rapporten, die zijn gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. Het eerste rapport is een analyse door adviesbureau Rebel over het financieel-economische deel van de aanvragen van de 27 proeftuinen. Het tweede rapport is een evaluatie van het aanvraagproces en de selectieprocedure, waar de deelnemende gemeenten voor benaderd zijn. Het derde rapport - van het Overleg Orgaan Fysieke Leefomgeving - gaat in op sociaal-maatschappelijke aspecten en participatie.

In de brief geeft de minister een aantal aandachtspunten voor een volgende selectieronde proeftuinen. De brief wordt door de Tweede Kamer behandeld in het eerstvolgend Algemeen Overleg Energiebesparing gebouwen/ Aardgasvrije Wijken.

Tenslotte zijn antwoorden op de volgende Kamervragen gepubliceerd:

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen