Seminar Kosten en financiering

25 januari 2022 - PAW ging in gesprek met sprekers vanuit gemeenten, het rijk en financieringspartijen over de centrale vraag hoe gemeenten in de wijkaanpak de financiering voor particuliere woningeigenaren en VvE’s het beste kunnen organiseren.

Thema

Kosten & Financiering

Inhoud

Vereniging van Eigenaren

Plenaire sessie

Tijdens het plenaire gedeelte nam Wouter van den Wildenburg van Fakton Energy het rapport Vergroten van investeringsbereidheid van particulieren in aardgasvrij(ready) door.

Daarin worden aanbevelingen meegegeven aan het rijk en lokale overheden om randvoorwaarden te scheppen om op de korte en lange termijn effectief financiering in te kunnen zetten voor de particuliere woningeigenaar. Zorg in de aanpak voor volledige ontzorging in de klantreis van de particuliere eigenaar en draag zorg voor een waardepositieve propositie. 

Michiel Berntsen en Joram Bogers van DWA presenteerden het actuele overzicht van het financieringsinstrumentarium; nationale en regionale regelingen voor particuliere en zakelijke gebruikers. Daarnaast deelden ze inzichten vanuit interviews en enquêtes bij financiers en proeftuinen, waaronder het belang om verduurzaming van woningen beter terug te laten komen in economische modellen van hypotheekverstrekkers en taxateurs. Het overzicht van financieringsinstrumenten in de vorm een leaflet is meegestuurd met deze mailing en naast de rapportage met de besproken inzichten binnenkort te vinden op onze website.

Verdiepende deelsessies

Sessie 1: Wijkaanpak met focus op financiering van maatregelen op gebouwniveau

De rode draad in deze sessie is de financiering van de investeringen op woningniveau. Hoogleraar Dirk Brounen gaat in op effectieve positieve prikkels voor woningverduurzaming. De nummer 1 prikkel in deze analyse is een Groene sterren-keurmerk. Maak een ranking van taxateurs, makelaars of hypotheekadviseurs die jou het beste kan helpen en adviseren in het verduurzamen van je woning. Dit geeft de partijen in de vastgoedketen een positieve prikkel om de beste te zijn in het verduurzamen van een woning.

Fiona Hamberg besprak de mogelijkheden van het Nationaal Warmtefonds. De Energiebespaarhypotheek biedt een financieringsmogelijkheid voor eigenaar-bewoners in de wijkaanpak met een beperkte financiële draagkracht of beperkte toegang tot financiering. Ook zijn er financieringsopties voor VvE’s.

Sessie 2: Wijkaanpak met focus op financiering van collectieve warmtesystemen

In deze sessie gingen we dieper in op het financieren van collectieve warmtesysteem. Remko Cremers, projectleider van de proeftuin Nijverheid, nam ons mee in de ontwikkelingen binnen de proeftuin in Hengelo. Hij vroeg onder meer aandacht voor de neveneffecten van het stimuleren van particuliere woningeigenaren via de individuele aanpak. Dit kan in de wijkaanpak tot extra uitdagingen leiden, als de genomen maatregelen niet voldoende aansluiten op de collectieve oplossing.

Caspar Boendermaker van de BNG lichtte toe hoe financiers kijken naar de businesscase van een dergelijk project. Robuustheid, een realistische planning en een goed management zijn daarin belangrijke factoren.

Een belangrijke conclusie is dat de collectieve aanpak een goed uit te leggen verhaal moet zijn richting bewoners. “Begin with the end in mind”. Participatie en draagvlak is van groot belang in de proces om uiteindelijk dus ook de financieringsbereidheid te vergroten onder particuliere woningeigenaren.

De kennisuitwisseling rond kosten en financiering en de particuliere woningeigenaar zal een verder vervolg krijgen op het PAW-congres. Daar zal dit weer een belangrijk thema zijn, met aandacht voor de combinatie van financiering en ontzorging, alsmede de verbinding van de wijkaanpak met de contingentenaanpak voor particuliere woningeigenaren waar aan wordt gewerkt.     

Download hier de presentaties uit deze sessie:

Afbeeldingen

Cookie-instellingen