Podcast Westerkwartier: Levensloopbestendig en duurzaam wonen

Samen maken we Nederland stap voor stap aardgasvrij.

Het programma aardgasvrije wijken neemt regelmatig podcasts op. Je wordt meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Luister maar eens!

De moeder van gemeenteambtenaar Iris de Haan van gemeente Westerkwartier werkt in de thuiszorg. Zij weet als geen ander wat nut en noodzaak zijn van het levensloopbestendig maken van woningen. Haar dochter weet hoezeer daar ook een kans ligt voor verduurzaming van woningen. Beluister de podcast.

René Schellekens en Maaike Liem, programmamedewerkers bij het Programma Aardgasvrije Wijken, gaan in deze podcast in gesprek met Iris de Haan, medewerker duurzaamheid en milieu bij gemeente Westerkwartier, en haar moeder Jeanette de Haan, werkzaam in de thuiszorg. Wat voor de gesprekspartners duidelijk is, is dat er een koppeling te maken is tussen de energietransitie en levensloopbestendigheid. Maar hoe pak je dat aan?

Vanuit gemeente Westerkwartier is er een Fonds Wonen. Dat is een fonds waar mensen een lening kunnen aanvragen voor verduurzaming van de woning, maar ook voor maatregelen om de woning levensloopbestendig te maken. In de praktijk worden er vooral aanvragen gedaan voor verduurzaming. Omgekeerd merkt Jeanette in haar werkpraktijk dat de oudere generatie, die wel maatregelen moeten nemen om thuis te kunnen blijven wonen, weinig aandacht hebben voor verduurzaming.

Jeanette wijst erop dat bij de oudere generatie de communicatie vaak via de kinderen verloopt. Zij kunnen dus ook benaderd worden over verduurzaming. Thuiszorgorganisaties zouden daarbij een rol in kunnen spelen. Maar dan moet de gemeente die organisaties wel voorlichtingsmateriaal geven over verduurzaming en financieringsmogelijkheden. Overigens kan veiligheid ook een argument zijn om oudere mensen te bewegen van gas over te stappen op elektrisch.

Meer weten? Beluister hier de podcast.

Klik hier onder voor de uitgeschreven tekst van de podcast.  


Podcast Levensloopbestendig en duurzaam wonen, Westerkwartier

Iris de Haan, medewerker duurzaamheid en milieu bij gemeente Westerkwartier

Jeanette de Haan, medewerker thuiszorg

Maaike Liem, programmamedewerker Programma Aardgasvrije Wijken

René Schellekens, programmamedewerker Programma Aardgasvrije Wijken

Productie 

Tiburon

00:00:02
Inleiding: Welkom bij deze podcast voor gemeenten van het Programma Aardgasvrije Wijken. Om van elkaar te leren gaan we in gesprek met gemeenten die werken aan het aardgasvrij maken van wijken. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.

00:00:18
René Schellekens: Nou, daar zijn we weer, vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken gaan we het vandaag hebben over de verbinding tussen de energietransitie en levensloopbestendigheid. En wij hebben hier aan tafel…

00:00:30
Maaike Liem: Maaike Liem, programmamedewerker bij het Programma Aardgasvrije Wijken.

00:00:34
Jeanette de Haan: Jeanette de Haan, medewerker bij de thuiszorg.

00:00:38
Iris de Haan: En Iris de Haan, medewerker duurzaamheid en milieu bij gemeente Westerkwartier.

00:00:42
René Schellekens: En René Schellekens, ook medewerker bij het Programma Aardgasvrije Wijken. En eerlijkheid gebiedt te zeggen dat, Jeanette en Iris, dat is familie van elkaar.

00:00:52
Jeanette de Haan: Dat klopt ja.

00:00:53
René Schellekens: Jeanette is de moeder van Iris, als ik mij goed heb laten voorlichten, en dat kun je ook wel een beetje zien. Niet horen denk ik, weet ik eigenlijk niet. Maar goed. Levensloopbestendigheid. Je hebt dan natuurlijk - binnen duurzaamheid loop je daar tegenaan. In de wijken die je hebt zijn natuurlijk heel veel mensen die al op leeftijd zijn en die je mee wil krijgen. En zo even in de voorbesprekingen had je het al over een zeventigjarige die zoiets had van: nou, moet ik zelf ook nog zo'n bedrag bijleggen. 't Zal mijn tijd wel duren.

00:01:24
Iris de Haan: Ja dat klopt, we hebben binnen de gemeente een proeftuin aardgasvrij. En in die proeftuin kwam dit onderwerp eigenlijk voor het eerst zo expliciet ter sprake, dat er inderdaad een bewoner zei van: hey maar ik ben in de zeventig en ik ga dit gewoon niet meer doen, ik zie dat niet meer zitten, ik zie de meerwaarde er niet van in. En nou ja dat was eigenlijk ook wel aanleiding om bij het Programma Aardgasvrije Wijken aan te haken bij dit thema.

00:01:50
Maaike Liem: Mag ik even? Je zegt de gemeente. Welke? We hebben nog niet gehad over waar we nu zitten. Kan je iets meer vertellen over waar we zijn?

00:01:57
Iris de Haan: Nou ik heb natuurlijk al genoemd dat ik bij gemeente Westerkwartier werk, dus we zijn in het Westerkwartier in Groningen. En nou dat is best wel een grote gemeente. We hebben 41 kernen, 63.000 inwoners. En die zijn verdeeld over zo'n 27.000 huishoudens. En we hebben nu voor 503 van die huishoudens de proeftuin aardgasvrij in de dorpen Midwolde, Oostwold en Lettelbert. En eigenlijk vormen die drie dorpen best wel een heel mooie afspiegeling van de rest van de gemeente. 't Zijn drie toch relatief kleine kernen, veel vrijstaande woningen, veel oudere woningen en ook grote woningen, veel bijvoorbeeld kleine woonboerderijtjes en dergelijke. Maar ook echt nog oude melkveebedrijven en ja die moeten allemaal worden verduurzaamd, dus best een pittige opgave. En in best een aantal van die woningen wonen ook oudere mensen die daar eigenlijk hun hele leven hebben gewoond en graag daar willen blijven wonen, zo lang als 't kan, die nu eigenlijk tegen deze opgave aan lopen ook.

00:02:59
René Schellekens: Ja, kom ik eigenlijk meteen bij jou Jeanette, want die mensen die zijn op leeftijd, die wonen in zo'n oude boerderij. Kan dat altijd nog?

00:03:07
Jeanette de Haan: Het kan altijd wel, maar wel met heel veel aanpassingen en wat ook al genoemd werd door Iris dat mensen denken van: ik zit mijn tijd wel uit. Ik heb hier al zo lang gewoond, het hoeft niet te veranderen. Maar wat ik dan zie is, als je mensen gaat aanspreken van: goh als we dit en dit veranderen, dan kunt u hier makkelijker langer blijven wonen, de zorg wordt ook makkelijker. Dat is op zich wel een hele goeie connecties zeg maar met duurzaamheid en levensloopbestendig.

00:03:40
René Schellekens: Want er zijn natuurlijk hele kleine aanpassingen - als dat al een kleine aanpassing is - een traplift of zo. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon veel beter beneden een kamertje kunnen maken. Wat soms best tot een verbouwing kan leiden, denk ik.

00:03:53
Jeanette de Haan: Ja, want wat wij best wel regelmatig zien is dat de huiskamer bijvoorbeeld slaapkamer wordt, badkamer wordt toilet, omdat alles naar één plek wordt geschoven. Nou en dat is op zich mooi dat 't kan, maar dat is niet een ideale situatie.

00:04:10
René Schellekens: Beginnen mensen daar op tijd aan, aan dat soort ingrepen?

00:04:13
Jeanette de Haan: Nee, het is vaak - dan staan ze voor het dilemma: wat moet er gebeuren? Nou, we willen graag thuisblijven, dus dan worden er allerlei dingen bij de uitleen naar binnen gehaald en dan maken we van een woonkamer een slaapkamer. En dan wordt alles aan de kant geschoven, want je hebt echt een bed voor een tafel voor stoelen. ' t Zijn hele bijzondere situaties, best wel.

00:04:39
René Schellekens: Ja, want ik zie 't bij mijn ouders ook. Dan moet er eerst iemand vallen en z'n heup breken, voordat we na gaan denken van: hoe zullen we de woning 'ns aanpassen. En dat kom jij natuurlijk in de zorg heel veel tegen, dat mensen eigenlijk gewoon te laat hierover na gaan denken.

00:04:54
Jeanette de Haan: Dat klopt.

00:04:55
René Schellekens: En denk jij nou dat dat voor jou een mogelijkheid zou zijn om dit soort onderwerpen bij mensen aan de orde te brengen en te zeggen van nou, als je toch iets gaat doen?

00:05:04
Iris de Haan: Jazeker. We hebben vanuit de gemeente een Fonds Wonen lopen. Dat is een fonds waar mensen een lening kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld het verduurzamen van de woning. En daar bieden we dus ook in aan om maatregelen te nemen om de woning levensloopbestendig te maken. Dus we proberen het echt wel aan de man te krijgen. Maar als je in de praktijk kijkt hoeveel aanvragen er zijn voor die maatregel om levensloopbestendigheid toe te passen, dan blijft dat gewoon echt ver achter bij het verduurzamen. Dus mensen zijn vooral denk ik bezig met het hier en het nu. En nu is de gasrekening en de energierekening hoog, dus we gaan nu energie besparen. Maar ze denken niet per se na over wat nou over twintig jaar, wil ik hier dan nog wonen? En moet ik dan misschien nu alvast mijn woning gaan verbouwen? En zien we eigenlijk nog vrij weinig. Als we de cijfers van dat fonds terugkijken, dan hebben we echt best wel een flink aantal aanvragen voor verduurzamen en misschien maar een paar, een handjevol, voor het levensloopbestendig maken.

00:06:02
Maaike Liem: Ja, ik herken dat wel, we hebben de afgelopen tijd wat onderzoek gedaan over die generatie, die groep ouderen, en levensloopbestendig wonen in combinatie met duurzaamheid. En wat je eigenlijk ziet is dat vooral de jongere ouderen, de 55- tot 65-jarigen, die hebben de financiële en de mentale ruimte om investeringen te doen, na te denken over verduurzaming. Maar die zijn nog helemaal eigenlijk niet bezig met levensloopbestendig wonen, dus die zouden eigenlijk wel die stappen kunnen zetten, maar die denken: ja, weet je, daar ben ik nu gewoon nog veel te gezond voor en nog veel te jong voor. En eigenlijk naarmate je ouder wordt, wordt de bereidheid tot het doen van investeringen lager. Mensen hebben ook vaak wat minder te besteden en dan zit er ergens zo'n punt waar je eigenlijk goed zou moeten instappen. Zo van: nu ben je nog financieel gezond genoeg en fysiek gezond genoeg om dit te kunnen doen. Nu is het goeie moment om daarop in te stappen. Maar goed, dat plan je natuurlijk niet, want je weet niet hoe je leven gaat lopen, hoe het zich gaat ontwikkelen.

00:06:58
René Schellekens: Nou voelen Jeanette en ik ons natuurlijk aangesproken, want volgens mij zitten wij ook in die leeftijdscategorie. Als ik je daarmee niet beledig.

00:07:06
Jeanette de Haan: Nee hoor, daar beledig je me niet mee.

00:07:08
René Schellekens: Maar ja, ik denk daar dus ook nog niet over na.

00:07:12
Maaike Liem: Zelfs terwijl we bezig zijn met dit onderwerp.

00:07:14
René Schellekens: Ja precies. Maar het is wel goed om dat te beseffen. En kijk, ik kijk wel 'ns naar mijn trappen. Dan denk ik van: zou daar een trapliftje aan kunnen? Ja, dat zal wel kunnen. Nou, verder denk ik niet. En jij?

00:07:24
Jeanette de Haan: Wij hebben inmiddels al een slaapkamer beneden en de badkamer, dat is toevallig ooit zo gekomen, maar nu denk ik wel van: nou dat is wel heel fijn voor ook als wij misschien minder mobiel worden in huis.

00:07:36
René Schellekens: Ja precies. Ja dat zit er bij mij simpelweg niet in. Maar daar is het ook überhaupt te klein voor. Maar het zijn wel dingen waar je inderdaad op tijd over na moet denken. Maar als jij daar nou mee komt hoor, want jij zit bij de afdeling duurzaamheid of hoe ze het ook precies noemen.

00:07:53
Iris de Haan: Team Duurzaamheid, ja.

00:07:54
René Schellekens: Team duurzaamheid. Je hebt natuurlijk collega's die misschien wel met mensen die wat ouder worden in gesprek zijn en daar misschien vanuit een sociaal oogpunt ook eens over kunnen praten. Nemen jullie daar dan ook contact mee op? Of met organisaties als waar je moeder werkt?

00:08:13
Inleiding: Je bedoelt meer vanuit het sociaal domein ingestoken zeg maar. Ja, dat is ook wel vanuit dat fonds dat ik zonet al benoemde is er ook wel de verbinding gezocht met het sociaal domein. Zo van: goh als jullie mensen in het werkveld tegenkomen waar misschien de vraag van én verduurzamen én levensloopbestendig maken speelt, dat die bewoners er ook op worden gewezen dat we dit fonds hebben en dat ze daar een lening kunnen afsluiten tegen gunstige rente ook nog. Maar toch levert dat eigenlijk nog weinig op. Dus op één of andere manier hebben we nog niet de juiste snaar weten te raken bij onze inwoners.

00:08:51
Jeanette de Haan: Ik denk dat als je die weg wilt belopen, dat je ook vooral ook naar de kinderen moet kijken. Ik zie dat bij ons heel veel, ook qua zorg, via de kinderen loopt, niet via de mensen zelf. Ik denk dat dat een hele goeie connectie is om die te zoeken.

00:09:06
René Schellekens: Dus eigenlijk het moment dat je de ouders van je ouders wordt. Tenminste zo noem ik het altijd maar. Dat je dan invloed uit kan oefenen. Maar zou zo'n organisatie als waar jij werk - je komt vast in situaties dat het aan de orde is dat mensen in hun woning aanpassingen gaan doen - zou het dan raar zijn als je daarbij zegt van: bij de gemeente hebben ze nog zus of zo'n fonds waar je ook gebruik van kan maken als je ook nog wat verduurzamingsmaatregelen of zo meeneemt.

00:09:34
Jeanette de Haan: Nou, dat zou heel handig zijn, want wij weten dat ook allemaal niet. Dus als daar meer informatie over komt ook naar zorgorganisaties, dan zou dat perfect zijn. Dan kunnen wij het ook weer aangeven aan kinderen: dit is er, kijk daar 'ns naar.

00:09:51
René Schellekens: Precies. Want ik denk dat heel veel mensen dat inderdaad gewoon niet weten op het moment dat ze hun woning aan gaan passen vanwege gezondheidsredenen of andersom ook vanwege verduurzaming, dat ze er ook niet per se aan denken van: nou dan moeten we ook meteen ook even de leidingen anders gaan leggen zodat we beneden een badkamer hebben straks of zo.

00:10:11
Maaike Liem: En ik kan me ook zo voorstellen, bijvoorbeeld naarmate mensen ouder worden - we hebben het vaak over verwarming, maar ook het koken op gas is een dingetje dat ook risico met zich meebrengt naarmate mensen wat ouder en soms ook vergeetachtiger worden, dat het ook vanuit dat oogpunt een goeie ingang zou kunnen zijn voor het gesprek van: laten we 'ns nadenken over welke maatregelen kunnen we nemen om het ook veilig te houden om thuis te blijven wonen?

00:10:38
René Schellekens: Ja, goed, mijn pa zei het een half jaartje geleden nog: Ik moet eigenlijk van m'n gasstelletje af. Want hij heeft z'n eieren ook wel 'ns droog gekookt, zeg maar. Da's niet goed.

00:10:48
Jeanette de Haan: Wij hebben nog wel cliënten die gewoon een gaskachel hebben. We maken het soms best wel mee dat mensen, doordat ze dicht naar de kachel toe kruipen, dat ze brandwonden krijgen daardoor, die de wondzorg er nog bij krijgen.

00:11:00
René Schellekens: Het zijn ook argumenten om in elk geval verduurzamingsmaatregelen te gaan plegen. Ik denk niet dat hier in Westerkwartier een warmtenet aan de orde is of wel?

00:11:09
Iris de Haan: Er zijn wel wat onderzoeken naar kleinere warmtenetten, onder andere met aquathermie. Dat geldt dan voor een paar kernen. Maar wat ik eerder al aangaf, het is best wel een grote gemeente, veel vrijstaande woningen, dus we zijn eigenlijk vooral gewezen op de individuele oplossingen en dan richting all electric.

00:11:30
René Schellekens: Ja. En dat zijn natuurlijk wel forse investeringen, dus ik kan me voorstellen dat je dat niet zo snel doet als je al in de zeventig bent.

00:11:39
Iris de Haan: Nee klopt.

00:11:40
René Schellekens: Maar van argumenten als veiligheid en gezondheid denk ik wel dat die beter werken dan simpelweg alleen het klimaatargument.

00:11:50
Jeanette de Haan: Nou en vooral dat mensen thuis kunnen blijven wonen. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is voor onze cliënten. Want dat is wat iedereen graag wil. Niemand wil naar een verzorgingshuis, iedereen wel graag in zijn eigen huis blijven wonen.

00:12:02
René Schellekens: En al zou je het willen, je komt er zomaar niet binnen ook volgens mij. Die dingen, zijn hartstikke overvraagd. Dus aan de ene kant heb je natuurlijk ook vanuit de overheid zelf de stimulans om langer thuis te blijven wonen. En inderdaad bij de mensen zelf is er die wens ook. En als je die wens kunt faciliteren door maatregelen te nemen, die dan ook er nog eens voor zorgen dat dat financieel interessant blijft. Want ik denk dat die man die we aan het begin noemde, die al in z'n zeventiger jaren is, dat ie ook wel zoiets heeft van: het laatste half jaar is mijn rekening wel heel hoog geworden. Misschien moet ik toch iets gaan doen. Maar daar heb je nog niks van terug gehoord.

00:12:38
Iris de Haan: Daar hebben we het toen niet met hem over gehad, nee. Dat was voor afgelopen zomer, dus dat was toen nog wat minder aan de orde dan dat het op dit moment is. Maar ik kan me voorstellen dat dat nu wel een trigger kan zijn voor die meneer om toch wat te gaan doen. Zeker omdat in de dorpen waar hij woont ook die subsidie speelt vanuit de proeftuin. Dus ja, dat kan wel iets zijn wat mensen over de streep gaat trekken, schat ik zo in. Maar die subsidie hebben we helaas niet voor de hele gemeente, dus dat maakt het voor mensen die niet in die proeftuin wonen misschien toch wel weer lastiger om wel iets te gaan doen.

00:13:09
René Schellekens: Ja dat snap ik wel. Ik denk ook wel dat het lastig is voor mensen van hoe je het financieel nu moet doen. Ze zullen nog wel wat reserve hebben, maar de energierekening stijgt waardoor die reserve waarschijnlijk ook steeds kleiner wordt. Dus de tijdsspanne die je als gemeente hebt om hier actie te nemen wordt daarmee ook korter. Want als de reserves op zijn, dan kunnen ze helemaal geen maatregelen meer treffen.

00:13:33
Maaike Liem: Ik ben wel benieuwd om even te horen over - jullie hebben nu de subsidie voor de derde ronde proeftuinen gekregen. Merk je dat er dus nu meer aanmeldingen komen of geïnteresseerden zijn sinds de energiecrisis?

00:13:46
Iris de Haan: Nou kijk, we hebben de subsidieregeling afgelopen september vast laten stellen door het college en die is dus één oktober pas opengegaan. Dus eigenlijk speelde die hele hoge energierekening toen al. Maar alsnog zien we dat we nu in anderhalve maand tijd al ruim 20% van de bewoners die in die drie dorpen wonen hebben we bereikt. Of ruim 20% van de huishoudens, moet ik eigenlijk zeggen. En dat vinden wij toch wel een flink aantal,

00:14:13
Maaike Liem: Zeker in zo'n korte periode is dat best veel.

00:14:16
Iris de Haan: Ja, zeker weten. Ja, we hebben al flink wat subsidieaanvragen kunnen afhandelen van maatregelen die al uitgevoerd zijn, zeg maar. Na 10 maart hebben wij aangehouden. Dat was de datum waarop we de proeftuin toegekend hebben gekregen. En vóór 20 september. Dat was de datum waarop we de subsidieregeling hebben vastgesteld. En we hebben nu in de subsidieregeling opgenomen dat mensen eerst een Wat-is-wijs-advies moeten laten uitvoeren door een energieadviseur. En aan de hand van dat advies kunnen ze dan subsidie aanvragen. Maar in die periode, zeg maar tussen 10 maart en 20 september, zijn er al flink wat mensen bezig geweest. Dus we hebben al behoorlijk wat subsidieaanvragen kunnen toewijzen en ook heel veel Wat-is-wijs-aanvragen binnengekregen. Dus het speelt zeker bij deze mensen.

00:15:07
René Schellekens: Zitten daar ook veel oudere mensen bij?

00:15:10
Iris de Haan: Die indruk heb ik nog niet. De mensen die ik heb gesproken, nee. Ik heb toevallig wel één inwoner, die is echt bij de gemeente gekomen en die heeft gezegd van: ik wil graag die subsidie wel aanvragen maar dat lukt me zelf niet meer. Ik ben slecht in schatten qua leeftijd maar ik denk dat die wel aan z'n pensioen was al. En die heb ik dus helemaal geholpen bij het doen van de subsidieaanvraag. Maar die was toch wel al fanatiek bezig met het verduurzamen van de woning. Dus over levensloopbestendig heb ik het niet met 'm gehad.

00:15:42
Maaike Liem: Is dat iets wat in dat Wat-is-wijs-advies ook voorbijkomt of niet?

00:15:46
Iris de Haan: Nee, dat wordt niet meegenomen. Dan wordt er echt puur naar de bouwtechnische en de energetische staat van de woning gekeken. En op basis daarvan wordt een advies gegeven hoe de woning aardgasvrij kan worden gemaakt, welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

00:15:59
René Schellekens: Want dan zou je de mensen die nu - want 20% is best veel - zou je die kunnen inzetten om juist ook die groep ouderen misschien te bereiken? Want ik kom zelf ook uit een dorp. Ik weet dat heel veel mensen die blijven in het dorp hangen. Ik weet niet of jij weet hoe die samenstelling van zo'n dorp is, wonen voor kinderen nog vaak in het dorp waar ze opgegroeid zijn en waar hun ouders ook nog wonen?

00:16:22
Jeanette de Haan: Dat gebeurt wel regelmatig ja. Maar je hebt ook mensen die best wel heel alleen zijn doordat de kinderen verder weg zijn gegaan. Dus dat is helemaal een groep die er helemaal alleen voor staat.

00:16:37
René Schellekens: Ja dat is helemaal moeilijk denk ik ook, maar zou het mogelijk zijn om - want onder die 20% zitten er vast wel wiens ouders ook daar ergens wonen - dat je die op één of andere manier gebruikt om hun ouders ook te stimuleren om iets te gaan doen? En dan in combinatie met levensloopbestendigheid. Want juist die combinatie denk ik zorgt ervoor dat je ook in de toekomst ook qua zorg minder problemen ondervindt.

00:17:02
Iris de Haan: Ja dat zou zeker iets kunnen zijn waar we naar kunnen kijken. We proberen binnen de proeftuin echt op allerlei diverse manieren reclame te maken eigenlijk voor de subsidie die er beschikbaar is en dit zou zeker ook een lijn kunnen zijn die we daarvoor kunnen gaan inzetten, om juist ook specifiek deze doelgroep proberen te bereiken. Het is natuurlijk ook een doelgroep die soms lastiger te bereiken is vanwege niet digitaal vaardig. Dus we moeten daar binnen de proeftuin ook zeker oog voor houden dat we op verschillende manieren de bewoners proberen te bereiken en dat we niet alleen maar via de digitale weg naar de inwoners toegaan.

00:17:45
René Schellekens: De digitale weg ligt ook niet voor iedereen open.

00:17:47
Iris de Haan: Nee, nee, zeker niet.

00:17:49
René Schellekens: Dat is ook nog zo'n ding. Wat ik in andere gemeenten wel hoor - ik weet toevallig: het Leger des Heils doet dat ook - maar in de gemeente Dordrecht bijvoorbeeld hebben ze omdat er een koude winter aankomt - en dan speel ik eigenlijk even in op jouw eenzaamheid - zijn ze woonkamers aan het organiseren waar mensen overdag terechtkunnen. Is dat iets waar jullie ook mee bezig zijn? En dat daar dan bijvoorbeeld ouderen naartoe kon komen die je zou kunnen benaderen?

00:18:14
Iris de Haan: Is mij zo niet bekend vanuit de gemeente. Ik meen dat daar wel bij de bibliotheken naar is gekeken om die inderdaad gewoon zo goed mogelijk open te houden. We hebben natuurlijk best wel een aantal kleine kernen waar dan ook sluiting dreigt voor de bibliotheek, dat er echt wordt gestreefd naar dat die bibliotheek wel openblijft om inderdaad een plek te creëren waar mensen samen kunnen komen.

00:18:38
René Schellekens: Ja als het gaat over het levensloopbestendig maken van woningen - want jullie lopen daar als thuiszorgorganisatie tegenaan dat mensen dat vaak nog niet gedaan hebben - worden jullie daar op enige manier bij betrokken van wat ze dan het best zouden kunnen doen of hoe loopt zo'n proces?

00:18:57
Jeanette de Haan: De gemeente vraagt ons best wel. Maar wij geven dat ook heel vaak zelf aan, want dat gaat allemaal niet vanzelf. En mensen die hebben daar niet zo'n goed idee van hoe je moet werken als je bij mensen thuis komt. De mensen denken van: we schuiven er een bed bij en klaar is het, maar dan is de ruimte vaak zo beperkt dat je eigenlijk je kont er niet kan keren en dat het werken dus best wel heel moeilijk wordt. Wij komen ook bij mensen die moeten bijvoorbeeld een tillift hebben. Dan moet de vloerbedekking er sowieso uit, want anders is het geen werken. En dat zijn dingen die bedenken mensen gewoon helemaal niet. En dat moet soms ook best wel ver weg komen hoor, van familie, als we iets georganiseerd willen hebben.

00:19:39
Maaike Liem: Is het dan het idee dat ze denken van: levensloopbestendig wonen is gewoon een bed beneden zetten en een douche met een greepje en dan zijn we er? Maar in de praktijk vraagt het dus veel meer, zeker als er inderdaad een zorgvraag bijkomt. Volgens mij zijn die bedden ook een klap groter. Moet daar veel...?

00:19:55
Jeanette de Haan: Ja, we moeten er omheen kunnen en dat zijn hoog-laagbedden en je moet dan aan beide kanten makkelijker erbij kunnen.

00:20:02
Maaike Liem: Maar zijn mensen dan op dat moment dat ze - want ze kunnen dan nog wel thuis blijven wonen, maar dan zitten ze wat je zegt met een bed tegen een kast en in de woonkamer - is dat dan uiteindelijk wel een fijne situatie voor de mensen zelf? Vinden ze dat uiteindelijk ook wel een prettig zo?

00:20:16
Jeanette de Haan: Nee, want je woonkamer is geen woonkamer meer. Dat is dan wat ik noem een badkamer en toilet en alles met elkaar en dat is niet zo heel prettig om daar ook nog visite weer te ontvangen. En wat je dus ook vaak ziet is dat als je nog een echtpaar hebt, vervolgens ligt de partner beneden en de andere ligt boven en die mensen hebben hun hele leven zeg maar samen op één slaapkamer doorgebracht en nu moeten ze in één keer uit elkaar. Dat is soms ook best wel wat triest en vooral voor degene die ziek is, dat best wel heel lastig. Die mist diegene dan vaak extra.

00:20:55
Maaike Liem: Ja kan ik me voorstellen, wat verdrietig.

00:20:58
René Schellekens: Ik kan me ook voorstellen als ik het zo allemaal hoor - want jij hebt eigenlijk hartstikke goeie tips. En jij wil ook iets. Volgens mij moeten moeder en dochter gewoon een beetje gaan samenwerken op dit vlak.

00:21:08
Iris de Haan: Ja misschien wel ja.

00:21:11
Jeanette de Haan: Ja want ik zit ook heel erg na te denken over hoe je mensen dan bereikt, vooral dan zeg maar de leeftijdscategorie waar ik mee werk. Inderdaad, via thuiszorg zou dat helemaal niet gek zijn, want wij komen heel veel bij de mensen over de vloer. En je kan bijvoorbeeld als gemeente een brief sturen, maar die komt meestal op de stapel en dan komen kinderen en die nemen de post door en dat gaat zo weer door. Als wij iets aan kunnen geven... maar wij weten ook heel vaak heel veel dingen niet.

00:21:40
René Schellekens: Maar als jullie er bij wijze van spreken een simpel A4'tje zouden hebben als thuiszorgorganisatie en je zou dat aan de kinderen kunnen overleggen van: denk hier en hier en hier 'ns aan, dan zou je al een aardige...

00:21:50
Jeanette de Haan: Sowieso wij hebben vaak, meestal rechtstreeks contact, ook met de kinderen, ook over zorgdingen. Dan kun je dat ook aangeven van: goh qua woonruimte zijn er best nog wel dingen te realiseren. En dat weten mensen gewoon niet.

00:22:07
René Schellekens: Nee precies en jullie zijn eigenlijk hun belangrijkste vraagbaak op dat moment.

00:22:12
Jeanette de Haan: Ja en wij hebben er zelf ook profijt van als het zou gebeuren.

00:22:17
René Schellekens: Ja, dat ook nog een keer, want dan gebeurt het meteen goed.

00:22:20
Jeanette de Haan: En onze werkvloer wordt gewoon een stuk prettiger.

00:22:24
René Schellekens: Ja zo zie je maar dat er allerlei oplossingen zijn, Maaike, of ideeën die je zo toe zou kunnen passen. Ik wil een beetje naar een afronding toe. Ik weet niet, zijn er nog zaken die jullie nog willen benoemen of waarvan je denkt: hier hebben we het nog even niet over gehad. Nee? Nou dan, bij deze bedank ik jullie allemaal. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek, volgens mij met allerlei mogelijkheden die andere gemeenten ook weer op zouden kunnen pakken. En nou ja, ik zou zeggen begin er samen eens aan. Dank je wel.

00:23:00
Maaike Liem: Ja, jij ook bedankt.

00:23:01
Iris de Haan: Jij ook bedankt.

00:23:02
Afsluiting: Deze podcast is opgenomen door het Programma Aardgasvrije Wijken. We danken alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kun je terugluisteren op www.aardgasvrijewijken.nl.

 

 

Meer weten over de verbinding tussen energietransitie en levensloopbestendigheid? Klik hier voor het essay ‘Levensloopbestendig én duurzaam wonen stimuleren? Dat kan met oog voor de verschillen’.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.