Podcast Balk, Friesland: “Een mooie mix van ruimte en ondersteuning” 

​​​​​​​Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen de gemeente en een bewonersinitiatief op weg naar een aardgasvrije wijk, buurt of dorp? Hylke Hekkenberg van de gemeente De Fryske Marren en Goffe Venema, projectleider vanuit de energiecoöperatie Gaasterland, delen hun ervaring in een podcast. 

Thema

Participatie & Communicatie

In deze podcast gaat Anna Ankoné, projectleider Participatie en Communicatie van het Programma Aardgasvrije Wijken, in gesprek met Hylke Hekkenberg en Goffe Venema. Ze zoomen in op het Friese dorp Balk, waar de gemeente en een bewonersinitiatief al een paar jaar samen aan de slag zijn om een warmtenet te realiseren. Samenwerken met bewoners die hun dorp of wijk aardgasvrij willen maken doet de gemeente De Fryske Marren vaker. “Op die manier werk je vanuit draagvlak”, aldus Hylke. 

Behalve de energiecoöperatie en de gemeente zijn ook andere partijen bij het bewonersinitiatief betrokken: de lokale woningcorporatie, een bedrijf dat gerecycled plastic verwerkt, Plaatselijk Belang Balk en de ondernemersvereniging. Met elkaar werken ze toe naar de beste oplossing voor Balk. De gemeente is daarbij ‘gewoon’ één van de deelnemers in de werkgroep. Informele en gelijkwaardige samenwerking is dan ook een succesfactor in dit project, vinden zowel Hylke als Goffe. Goffe ervaart daarbij vanuit het bewonersinitiatief een “mooie mix van ruimte krijgen en ook van ondersteuning.” 

Meer horen over hoe de samenwerking tussen gemeente De Fryske Marren en het bewonersinitiatief? Luister dan naar de podcast. Dat kan via deze link.

Klik op 'Lees meer' voor de transcriptie van deze podcast. 


 

Podcast Samenspel gemeente en bewonersinitiatief Balk, Friesland

Hylke Hekkenberg, gemeente De Fryske Marren

Goffe Venema, energiecoöperatie Gaasterland

Anna Ankoné, projectleider Participatie ¶ Communicatie PAW  

Productie 

Tiburon

00:00:01
Inleiding: Welkom bij deze podcast voor gemeenten van het programma aardgasvrije wijken. Om van elkaar te leren gaan we in gesprek met gemeenten die werken aan het aardgasvrij maken van wijken. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.

00:00:18
Anna Ankoné: Hallo allemaal en welkom bij deze podcast over participatie en communicatie in de warmtetransitie. Ik ben Anna Ankoné van het Kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken, vanaf januari 2023 het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Vandaag gaan we in gesprek over de vraag: hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen de gemeente en een bewonersinitiatief op weg naar een aardgasvrije wijk, buurt of dorp? We zoomen in deze podcast in op het voorbeeld van het Friese dorp Balk, waar de gemeente en het bewonersinitiatief al een paar jaar samen aan de slag zijn met een warmtenet. We praten daarover met Hylke Hekkenberg van de gemeente De Fryske Marren en Goffe Venema, projectleider vanuit de energiecoöperatie Gaasterland. Welkom beiden in deze podcast! We zijn momenteel in Balk en zitten aan de keukentafel van Goffe en ik begrijp dat dit ook de plek is waar veel van jullie plannen zijn ontstaan. Dus dat lijkt me helemaal een goede plek om deze podcast op te nemen. Dank voor jouw gastvrijheid, Goffe. Zouden jullie je allebei eventjes kort kunnen voorstellen: wat is je rol, ook binnen het project? En wie ben je?

00:01:27
Goffe Venema: Jazeker nou, allereerst ook welkom in Balk en aan onze keukentafel, leuk dat jullie d'r zijn. Mijn naam is dus Goffe Venema, ik ben zelf werkzaam, ook in dagelijks leven, als projectleider procesmanager en eigenlijk sinds ruim een jaar werkzaam als projectleider voor dit project in eigen dorp, wat moet ik zeggen wel heel erg bijzonder en leuk is om met mensen uit het dorp en voor je eigen dorp werkzaam te zijn voor het project Eigen Warmte Balk vanuit de energiecoöperatie.

00:02:01
Hylke Hekkenberg: En ik ben Hylke Hekkenberg van gemeente De Fryske Marren, ik werk nu anderhalf jaar voor de gemeente. Mijn eerste taak was om de warmtevisie op te stellen en de rol vanuit de gemeente is nu om de bewonersinitiatieven in onze gemeente verder te helpen en te zorgen dat ze alles hebben wat ze nodig hebben.

00:02:18
Anna Ankoné: Dat ze alles hebben wat ze nodig hebben. Ja, nou, dat is dat een mooie taak, lijkt mij. En ik denk dat het handig is voor de luisteraars te weten van: Balk, wat voor dorp is dat? Om een beetje beeld bij te krijgen. Want Goffe, hoelang woon jij al in Balk?

00:02:36
Goffe Venema: Ik ben geboren en getogen in Balk, dus dat is al nou ja, ruim 50 jaar, maar wel veertien-vijftien jaar in Arnhem en omstreken gewoond en gewerkt. En eigenlijk, vanwege de bossen in Gaasterland en de meren, beide op vijf minuten lopen, weer teruggekeerd. Balk is een dorp van ongeveer 1900 woningen. In Gaasterland dus, tussen Sneek en Lemmer en van waar je ook heel makkelijk het westen kunt bereiken, dus ook Amsterdam is bijvoorbeeld maar ruim een uur rijden hier vandaan. Wat ook betekent dat we ook zien dat ook steeds meer mensen uit de Randstad in het dorp komen wonen, dus dat het zich ook langzamerhand uitbreidt. Maar een erg prettig dorp aan de Elfstedenroute.

00:03:28
Anna Ankoné: En wat voor soorten huizen hebben ze hier voornamelijk.

00:03:32
Goffe Venema: Balk is eigenlijk, vandaar de naam, eigenlijk ontstaan tussen twee inmiddels kleinere dorpen - maar toen het ontstond dus niet - Harich en Wyckel, door een balk over de rivier de Lus, daar is het ontstaan rondom de Lus, de oudere woningen, monumentale panden en vooral vroeger ook zuivelindustrie - boter - en daaromheen de oudere woningen, rijwoningen twee-onder-éénkappers uit de jaren '70 en dan dijt het steeds verder uit naar buiten, weer net iets nieuwere woningen en meer twee onder een kap en aan de randen vrijstaande woningen.

00:04:08
Anna Ankoné: Nou, dat is goed om even een beeld te vormen. En Hylke, jij werkt dus bij de gemeente. Je noemde net al die die warmtevisie. Wat is de visie van de gemeente op het gebied van warmte?

00:04:20
Hylke Hekkenberg: Wat je ziet, wij noemen het sowieso warmtevisie in plaats van transitievisie warmte, dat is gewoon wat laagdrempeliger, iedereen weet gelijk ook waar je het over hebt. Wat je ziet is dat veel gemeenten op basis van technische analyse wijken aanwijzen van die gaan we ons eerste aanpakken, aardgasvrij maken, hebben wij gezegd: wij gaan aansluiten bij bewonersinitiatieven die in hun eigen dorp aan de slag willen om hun eigen dorp aardgasvrij te maken. Op die manier werk je vanuit draagvlak in plaats van dat je als gemeente een wijk of dorp instapt en op zoek gaat naar draagvlak. Zo denk ik dat het beter werkt. Mensen zullen ook eerder mee willen doen als de buurman bij ze aanbelt dan dat de gemeente voor de deur staat.

00:05:05
Anna Ankoné: Ja, en was dat nieuw of was dat sowieso iets al wat vanuit de gemeente vaker werd gedaan op misschien andere beleidsterreinen?

00:05:13
Hylke Hekkenberg: Nou ik denk dat elke gemeente wel beleid heeft als het gaat om participatie en dichterbij de inwoners komen. Hier noemen we dat werken vanuit de mienskip en dat sluit heel goed aan bij andere beleidsvelden. Ik denk wel dat het één van de weinige beleidsvelden vanuit de gemeente is, waar we het consequent ook doorvoeren in de hele aanpak.

00:05:31
Anna Ankoné: Ja, en Goffe, jij vanuit de energiecoöperatie waar jij voor werkt is uiteindelijk ook een initiatief voor een warmteoplossing in Balk ontstaan. Kun je daar meer over vertellen?

00:05:47
Goffe Venema: Ja, vanuit energiecoöperatie, die is in in 2014 opgericht, was dat eigenlijk een hele logische vervolgstap hè. We hebben eerst zonnedaken aangelegd vanuit de postcoderoos op twee plekken. We participeren in de zonneweiden, we doen iets met elektrische deelauto's en de volgende stap was voor ons van: maar nu een stapje meer en verder. Kunnen we ook aardgasvrij wonen in Balk? Nou, daar hebben een grote voortrekker van in ons dorpje, Het Osinga is ermee aan de haal gegaan en die heeft eerst contact gezocht met de gemeente van: Goh, dit willen we, wij hebben plannen, hoe staan jullie daartegenover? En toen, in januari 2021, hebben we een intentieovereenkomst met de gemeente getekend, van: hier willen we mee aan de slag. En we hebben vrij vlot daarna ook allerlei andere partijen erbij gehaald. Dus Dien Hus, da's de lokale woningcorporatie, die heeft 700 van de 1900 woningen in bezit hier in Balk. Maar ook AVK Plastics, een plastic verwerkende industrie die al heel maatschappelijk verantwoord bezig is, ze werken alleen met gerecycled plastic, maar hebben heel veel restwarmte die nu de lucht in gaat. En dat vinden ze eigenlijk ook zonde. Plaatselijk Belang, de ondernemersvereniging, en vergeet ik nu nog, nee, we zijn uiteindelijk met z'n zessen. En zo hebben we dat opgepakt en uiteindelijk ook met zes partijen eind vorig jaar, nou eigenlijk een jaar geleden, een intentieverklaring ondertekend om met z'n allen een haalbaarheidsonderzoek te doen naar wat is nou de beste oplossing voor Balk, om in 2030 aardgasvrij en CO2-neutraal te zijn?

00:07:21
Anna Ankoné: En hadden jullie toen al ideeën daarover? Heb je verschillende scenario's laten onderzoeken?

00:07:27
Goffe Venema: Ja, we hadden al een idee. We hadden eigenlijk al direct het idee: we hebben hier vlakbij het Slotermeer en in de rivier de Lus door het dorp heen. We hadden het idee, wij kunnen iets met warmte vanuit de Lus af, dus de aquathermie, en de restwarmte van AVK. Dat was ons idee. Maar we hebben ook gezegd: dat kunnen we nu wel direct als oplossing vooropstellen, maar we wisten ook dat als we dan daarmee het dorp in zouden gaan, dan krijgen we vragen: Maar heb je wel gedacht aan waterstof? Heb je wel gedacht aan groen gas? Dus we hebben eerst alle mogelijke oplossingen laten onderzoeken. En daar kwam vervolgens uit dat het beste de kern van balk, zo'n 1100 woningen rondom de Lus, verwarmd kunnen worden met een warmtenet, dus op basis van warmte uit de Lus en de restwarmte van AVK. En dat de randen van Balk, dus meer de vrijstaande woningen met minder warmtevraag en meer ruimte tussen de woningen, het beste met individuele warmtepompen kunnen worden aangepakt. Dat is nu de kern van ons project. En we krijgen nu ook dus een project met twee deelsporen, maar ook twee snelheden. Dus: warmtenet - heel veel uitzoekwerk - en individuele warmtepompen - dat kan sneller. En beide, ja, beiden krijgen nu binnen ons project een eigen spoor.

00:08:38
Anna Ankoné: Ja, want wat is nu de stand van dit project?

00:08:41
Goffe Venema: De stand is dat we afgelopen woensdag een startbijeenkomst in het dorp hebben gehad, met ongeveer 200 geïnteresseerden, dat we de winkeliersvereniging erbij betrokken hebben, met heel veel enthousiasme eigenlijk in het dorp, dat we dit aanpakken. We krijgen geen vragen over waarom doen jullie dit? De vraag die we krijgen is: is dat er morgen al? Dan zouden we er niet morgen al van gebruik kunnen maken. En da's wel heel leuk om te merken en ook wel logisch, met de prijzen.

00:09:08
Anna Ankoné: In deze tijd, zeker.

00:09:09
Goffe Venema: Dus dat legt ook wel druk op ons van ja, hoe kunnen we nu zo snel mogelijk? En we laten op dit moment een bedrijf uit Arnhem, IF Technology, die laten we vervolgonderzoek doen naar het warmtenet om in meer detail het warmtenet te ontwerpen en de businesscase, dus gewoon de cijfertjes bij het project, te berekenen, te analyseren. Zodat als er straks een vervolg op de PAW-subsidie komt, hopelijk we daar ook gebruik van kunnen maken, maar ook andere financiers kunnen interesseren om mee te doen in ons project.

00:09:42
Anna Ankoné: Nou, dat klinkt goed, inderdaad. En Hylke, ik hoorde al, d'r zijn meerdere partijen die werken samen aan dit project. Maar d'r is natuurlijk een moment geweest waarop de energiecoöperatie voor het eerst ook met dit idee aanklopte bij de gemeente. Toen was jij misschien nog niet meteen in beeld.

00:10:00
Hylke Hekkenberg: Nee klopt, op dat moment werkte ik nog niet voor de gemeente, dus toen ik hier begon, lag dit initiatief eigenlijk al op de plank. Met een intentieverklaring dat er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd moest worden en de gemeente op zoek zou gaan naar budget daarvoor. Dus ik heb ik denk in m'n tweede werkweek ook hier bij Goffe aan de tafel gezeten om kennis te maken en budget gevonden om die haalbaarheidsstudie uit te kunnen financieren. Dus toen zijn we gewoon gestart met de haarbaarheidsstudie.

00:10:33
Anna Ankoné: Was dat ook niet - dat klinkt een beetje, maar misschien als het niet zo is, zeg het dan vooral - maar was het ook niet zo dat de aanstelling van jou daar ook wel mee te maken had om daar een rol in te gaan spelen?

00:10:43
Hylke Hekkenberg: Ja, ik ben specifiek aangenomen op de warmtetransitie, want op dat moment was d'r nog maar een aantal mensen voor duurzaamheid bezig voor de gemeente aan de hele warmtetransitie en de verplichting om vorig jaar een warmtevisie vast te stellen lag d'r, dus daar ben ik echt specifiek op aangenomen en inmiddels zijn met drie personen.

00:11:05
Anna Ankoné: Ja en omdat het initiatief vanuit het dorp zelf dus in dit geval Balk kwam, ben je daar ook op ingesprongen, zeg maar.

00:11:16
Hylke Hekkenberg: Ja, en op moment had zich al een aantal initiatieven bij de gemeente gemeld, dus daarom hebben we ook gezegd: in de warmtevisie we gaan vooral die initiatieven die zich al gemeld hebben, die hebben we ook benoemd tot startdorp en die gaan we verder helpen. En verder een aanpak ontwikkelen dat nieuwe initiatieven die zich melden, dat we die ook verder helpen om hun plannen te realiseren.

00:11:40
Anna Ankoné: Ja precies. En hebben jullie dan ook duidelijke afspraken gemaakt over de samenwerking tussen gemeente en coöperatie, een bepaalde organisatorische structuur bijvoorbeeld?

00:11:52
Hylke Hekkenberg: Nou niet zozeer we hebben gewoon met elkaar gekeken van: nou, wat zijn jullie plannen? Wat wil je? Hoe kunnen we daar als gemeente aan bijdragen? En we zijn gewoon begonnen.

00:12:03
Anna Ankoné: Maar, ik heb gehoord over stuurgroepen en werkgroepen en zo dus er is wel wat ontstaan?

00:12:08
Hylke Hekkenberg: Ja, binnen het project is er wel organisatorisch iets georganiseerd. Als gemeente zijn we gewoon één van de deelnemers in de werkgroep, dus we hebben ook gewoon één van de zes stemmen in de werkgroep. Daarin is vooral belangrijk dat je informeel en gelijkwaardig met elkaar samenwerkt. Dus we nemen als gemeente niet de rol in van: het moet hieraan voldoen in dit lijstje. Nee, gewoon onderdeel worden van het project en kijken wat je vanuit de gemeente kan bijdragen eraan.

00:12:37
Anna Ankoné: Ja, precies, dat is wel meteen een belangrijke punt wat je aanstipt want dat is zeker bij elke gemeente niet denk ik hetzelfde. Sommige gemeenten zijn er nog zoekende in van: hoe stel ik me op en hoe ga ik ermee om? Sommige gemeenten vinden het misschien ook lastig om dingen los te laten. En jij bent ook deelnemer geweest bij de leerkring 'Samenspel gemeenten en bewonersinitiatieven' - vanuit het Kennis- en leerprogramma is dat georganiseerd - en daar is ook een product uit voortgekomen met handvatten en tips voor gemeenten. En eentje daarvan is om bewonersinitiatieven ook echt ruimte te geven om te groeien en te professionaliseren. Zijn jullie daar ook mee bezig geweest vanuit de gemeente?

00:13:26
Hylke Hekkenberg: Ja, dat opgroeirecht, hè? Ja, daar proberen we wel aan bij te dragen, op een paar manieren. We hebben dit jaar bijvoorbeeld een subsidie verleend aan de energiecoöperatie zodat ze - het project is te groot om met alleen vrijwilligers uit te voeren. Dus Goffe en nog een aantal uit het project hebben daar nu parttime betaalde uren van zodat het ook echt professioneel aangepakt kan worden. Maar ook als het gaat om kennisuitwisseling bijvoorbeeld. Elk kwartaal organiseren we een bijeenkomst met alle bewonersinitiatieven die d'r in de gemeente zijn op dit vlak, om met elkaar uit te wisselen, ideeën aan elkaar te presenteren wat je met je project doet. Maar ook wel met andere professionele stakeholders, dus we stellen ons netwerk, zeg maar, beschikbaar, dus op die manier denk ik dat dat wel bijdraagt aan meer kennis en professionaliteit op dit vlak. Ook voor initiatiefnemers.

00:14:26
Anna Ankoné: En ervaar je dat zelf ook zo, Goffe?

00:14:30
Goffe Venema: Het is een mooie mix van ruimte krijgen en ook van ondersteuning. Ik zal een voorbeeld geven van de haalbaarheidsstudie zoals dat toen is gegaan. De gemeente regelt het geld. Die ontzorgt ons qua aanbestedingsprocedure hé dus dat we niet de bureaucratische rompslomp allemaal hoeven te doen. Mooi dat dat de afdeling inkoop doet. Dus wat je ook wel vaak ziet, is toch een gevoel van: wij betalen dus we bepalen. Nou, dat was hier gelukkig niet zo. Dus als stuurgroep met zes partijen hebben we de uitvraag bepaald, hebben we de partijen aangezocht, hebben we de partijen geselecteerd en hebben we ook het onderzoek begeleid. En uiteraard verantwoord je aan het einde hoe je het geld hebt besteed, maar ook dat niet met allerlei bureaucratische formuliertjes en zo. Maar gewoon ja, je hebt het product waarbij de gemeente ook in een stuurgroep zat, dat is vastgesteld en daarmee heb je ook het bewijs dat het geld zinvol is besteed. En dat is wel erg prettig. Ja. En wat ook leuk is, is dat je gewoon toch - we worden door de gemeente ook bij van alles betrokken. Dus het laatste kabinetsbesluit dat warmtenetten in publieke handen moeten komen, daar kijken we nu gezamenlijk naar, hoe dat voor Balk dan handen en voeten moet gaan krijgen. Wij hebben d'r ideeën bij. Wij willen het liefst richting een coöperatief warmtebedrijf, maar wel dus met gemeentelijke participatie. We waren sowieso al aan het nadenken: hoe doen we dat nou het beste? En uiteraard moet de gemeente ook bedenken van: wat ze voor ons doen, moeten ze ook voor andere kernen in de gemeente doen. Dus hoe kun je dat het beste als gemeente doen? Ja, en daar trekken we wel samen in op. Dus wij krijgen de stukken van de gemeente om daar eens over mee te denken in conceptvorm. En wij denken d'r ook graag over mee. En dat is wel prettig, je krijgt dus niet van boven af opgelegd van: als gemeente denken wij dat dit voor ons als gemeente de beste oplossing is, dus doen we het zo. Het is gewoon heel prettig te ervaren dat dat vertrouwen er wederzijds is om elkaar bij concepten gewoon te betrekken.

00:16:32
Anna Ankoné: Ja, je benoemt meteen altijd een aantal punten die eigenlijk jullie samenwerking dus ook heel goed maakt. Dus de ruimte om mee te denken, de ruimte om te groeien. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt: dat is echt belangrijk in onze goede samenwerking. Of zijn er ook misschien dingen waarvan je achteraf zegt: dat hadden we misschien beter anders kunnen doen?

00:16:53
Goffe Venema: Een kritische noot, nee, dat laatste heb ik eigenlijk niet. Het is altijd goed voor een leerervaring hè, wat kun je van dingen die misgaan leren? Misschien iets dat wel een leerpunt zou kunnen zijn, maar wat mij gewoon opvalt is bijvoorbeeld de discussie over de staatssteunproblematiek om projecten als de onze te ondersteunen: kun je subsidie ter beschikking stellen of is dat staatssteun? Ja, dan denk ik: dat is een probleem dat in heel Nederland speelt bij al deze projecten. Dus a. Waarom is dat niet getackeld en b. Waarom is er dan geen landelijk document waarin al is uitgewerkt hoe dat zit? En nu moet dat toch weer worden uitgezocht. Ja, daar verbaas ik me dan over. En da's niet een verwijt richting de gemeente, maar ik vind het wel verbazingwekkend en eigenlijk zonde van het geld dat het tig keer moet worden uitgevonden. En goeie punten? Ik denk: uiteindelijk gaat het ook heel erg om persoonlijk contact en kom je bij elkaar langs en durf je open met elkaar te communiceren, over de onzekerheden die wij hebben. Wij hebben niet het gevoel als wij denken vanuit project en we weten iets nog niet zeker, dat we dan bang zijn, dat we dan door de gemeente worden afgestraft van: daar zou wel eens iets niet goed kunnen gaan. Nou, omgekeerd merk ik ook heel erg dat de gemeente ons ook stukken laat zien van: hier denken wij nu aan, hoe zouden we dat kunnen doen? We hebben gewoon - Hylke zei het net ook al - we zijn gewoon gelijkwaardige partners in dit project, samen met Dien Hus samen met AVK en Plaatselijk belang en de ondernemingsvereniging en dat is, denk ik, zo moet je elkaar zien, want anders lukt dit soort projecten niet.

00:18:24
Anna Ankoné: Hylke, heb jij daaruit aan toe te voegen: van wat zijn voor jou belangrijke positieve punten van jullie samenwerking?

00:18:30
Hylke Hekkenberg: Ja, in een podcast zie je het niet, maar ik zit heel erg te knikken. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk gewoon dat dat open informele contact, dat dat heel belangrijk is. Ik heb in die leerkring waar ik toen aan mee heb gedaan ook wel gemerkt dat sommige gemeenten zitten heel erg te stoeien van: moet je bepaalde selectiecriteria hebben voor bewonersinitiatieven of een bepaald draaiboek of moet je ze het helemaal zelf laten doen of moet je ze... heel erg dat stoeien. Maar volgens mij, als je gewoon zelf het gevoel hebt dat je onderdeel uitmaakt van het project en je hebt hetzelfde doel voor ogen, namelijk het dorp met elkaar aardgasvrij maken om verdere klimaatverandering te voorkomen, dan is het allemaal verder helemaal niet zo ingewikkeld, volgens mij. En dat ervaren we wel in de praktijk. En wat ik heel positief ook vind, is dat vanuit Balk zien we dat hoeveel lokale kennis er gewoon aanwezig is en hoe netwerken in het dorp en overal waar iets voor nodig is, dan kennen ze wel iemand van: die kan over financiën wel meedenken en die kan over organisatiestructuren meedenken. Dus die lokale kennis, dat heb je als gemeente niet, als gemeente ben je te gast in het dorp. Ik denk dat heel veel gemeentes daar echt kansen laten liggen door zelf te bedenken in welke wijken d'r iets moet gaan gebeuren.

00:19:53
Anna Ankoné: Ja, precies, en dat wekt in die zin ook wel vertrouwen als je het gevoel hebt van" hé, daar zitten gewoon mensen op die weten wat ze aan doen zijn of die zijn enthousiast en dat werkt natuurlijk ook mee. Want jullie zeiden net, dat hangt op het persoonlijk contact, maar ook wel soms de personen.

00:20:11
Goffe Venema: Ja, dat scheelt gewoon

00:20:12
Anna Ankoné: Wie het doet zeg maar.

00:20:13
Goffe Venema: Ja, nou, absoluut. Maar je vroeg net aan Hylke ook van wat is het, wat is er gebeurd toen jij kwam? Voor ons geldt dat vanaf het moment dat Hylke kwam, de boel in een stroomversnelling is geraakt. Dus hij heeft toch een manier van werken die heel erg is van de samenwerking. Dus wij merken dat richting ons. Maar we zien ook wel dat hij dat ook oppakt intern, richting de gemeente. Dus als voorbeeldje: wij gaan ook in gesprek met de lokale basisscholen, willen jullie meedoen. Nou, de lokale basisscholen vragen: oké, misschien wel, maar vergt dat ook investeringen? En eigenlijk rond 2030 staat voor ons renovatie en nieuwbouw op het programma. Dus stel, we kunnen in 2026 worden aangesloten, dan is het een desinvestering. Hylke heeft al geregeld dat op het moment dat men aansluit op een warmtenet die investeringen naar voren gehaald kunnen worden. De school enthousiast, misschien wel een paar jaar eerder nieuwbouw en renovatie is dan al geregeld. En da's gewoon hartstikke mooi, want dan heb je ook wat te bieden. En zo zorgen we wel voor dat optimaal alle koppelkansen die d'r zijn, ook echt worden benut.

00:21:20
Anna Ankoné: Ja, nou, dat is een mooi compliment voor jou ook Hylke, toch? Vanaf het moment dat jij begon ging het in stroomversnelling. Verder wilde ik eigenlijk ook nog afsluiten met de vraag, dus eerst aan jou Hylke, je hebt eigenlijk hier en daar al tips gegeven, maar als bijvoorbeeld nu een gemeente op het punt staat om een samenwerking met een bewonersinitiatief te gaan starten, welke tips zou jij aan die gemeente willen meegeven om dat goed te doen?

00:21:47
Hylke Hekkenberg: Welke tips? Nou, sowieso, begin met gewoon met elkaar in gesprek gaan en kijken wat zijn hun ideeën en hoe kun je daar ondersteunend aan zijn? Hoe kun je dat verder helpen? En zelf zie ik als mijn missie om binnen het gemeentehuis al een deur voor hen open te krijgen. Dus dat wat Goffe al noemde, met staatssteun bijvoorbeeld, dan moet je lekker binnen de gemeente al die formele dingen regelen, dat zij er niet te veel last van hebben, da's wel een tip. En ook: wees niet bang. Leg niet allemaal regels en protocollen op aan bewonersinitiatieven. Elk initiatief dat zich meldt, moet je eigenlijk gewoon direct oppakken en proberen verder te helpen, want het is een gezamenlijk belang. Je hebt inwoners heel hard nodig bij deze warmtetransitie, want je komt achter de voordeuren. Dus benut die lokale kennis en zorg dat bewonersinitiatieven gewoon alle ruimte krijgen om te doen wat ze graag willen.

00:22:49
Anna Ankoné: Dat lijkt me een goeie tip. Goffe, heb jij nog een laatste tip?

00:22:52
Goffe Venema: Nou een laatste tip, misschien eerder nog een herhaling. We zeiden al van: je moet ruimte geven en dat is hier ook echt zo. Maar dat moet ook ruimte geven zijn zonder los te laten. Dus het is ook niet zo dat wij het gevoel hebben dat we in het diepe worden gegooid. Dus we ervaren ruimte en we ervaren steun. En het credo bij ons richting het dorp is: mei en foar elkoar [met en voor elkaar] en dat geldt zowel richting de inwoners als alle partners. En dat ‘mei en foar elkoar ', dat ervaren we ook echt zo met de gemeente en da's denk ik ontzettend belangrijk.

00:23:20
Anna Ankoné: Nou dat lijkt me heel goeie tip, zo aan het eind van deze podcast. We zijn dus aan het eind van deze aflevering. Goffe en Hylke, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie bijdrage. Naast deze podcast organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken nog tal van andere activiteiten. Wil je meer informatie, je aanmelden voor de nieuwsbrief, bijeenkomsten of leerkringen, kijk dan op www.aardgasvrijewijken.nl. Hier vind je ook de lessen die zijn geleerd in de leerkring 'Samenspel gemeente en bewonersinitiatieven'. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.

00:23:52
Afsluiting: Deze podcast is opgenomen door het Programma Aardgasvrije Wijken. We danken alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kun je terugluisteren op www.aardgasvrijewijken.nl

Afbeeldingen

Cookie-instellingen