Groeimodellen van het warmtenet

Bij de ontwikkeling van een warmtenet kunnen verschillende keuzes worden gemaakt voor de uiteindelijke omvang van dat warmtenet. Hoe kan je voorsorteren op mogelijke toekomstige uitbreiding naar naastgelegen wijken of buurten?

Thema

Technische oplossingen

Inhoud

Techniek

Oftewel, wat zijn mogelijke ‘groeimodellen’ voor uitbreiding van een warmtenet? De ervaringen en inzichten die in de proeftuinen over deze mogelijke groeimodellen zijn opgedaan, worden in de technische leerkringen onderling uitgewisseld en delen we hier met álle gemeenten.

Lessen uit technische leerkringen

In de proeftuinen wordt veel ervaring opgedaan. Ook met betrekking tot groeimodellen van warmtenetten. Wat zijn de geleerde lessen en belangrijkste conclusies?

Naar de lessen

Mogelijke groeimodellen

Met de inzichten uit de proeftuinen zijn ter inspiratie zes opties uitgewerkt van mogelijke groeimodellen voor uitbreiding van een warmtenet.  

Naar de groeimodellen

Proeftuinvoorbeelden

De zes mogelijke groeimodellen bieden handvatten. Lees hier de ervaringen, uitdagingen en overwegingen van proeftuinen.

Naar de voorbeelden

 

Technische leerkringen van proeftuingemeenten

Een proeftuinproject is vaak een eerste stap naar het aardgasvrij maken van een groter gebied. De proeftuinen van het PAW zijn verdeeld over vier technische leerkringen, ingedeeld op basis van technische aanpak. Naast het aan elkaar verbinden van proeftuinen met dezelfde technische aanpak, faciliteren we in de leerkringen onderlinge kennisuitwisseling: best practices, successen en tips worden met elkaar gedeeld én we signaleren uitdagingen en knelpunten die nog moeten worden opgelost. De technische leerkringen zijn vooralsnog alleen toegankelijk voor proeftuinen. De algemene aandachtspunten en geleerde lessen die hieruit voortkomen delen we met álle gemeenten.

Lees meer

Online community

In de online community over het thema ‘technische oplossingen’ worden – waar mogelijk – aanvullende documenten en presentaties gedeeld.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen