Startbijeenkomst actieprogramma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’

02-03-2023 467 keer bekeken

Begin

23-03-2023 om 14:00

Einde

23-03-2023 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Utrecht

De noodzaak om opgaven in kwetsbare wijken te verbinden is groter dan ooit. Nu de lokale warmtetransitie op stoom komt en de sociale problematiek in kwetsbare wijken toeneemt, blijft het noodzakelijk om kennis te ontwikkelen en van elkaar te leren.

Op 23 maart 2023 organiseren we een startbijeenkomst voor geïnteresseerden, waarin we hen bijpraten over het experimentenprogramma en vooruitkijken naar het actieprogramma.

Tijdens de startbijeenkomst gaan we in op het belang om bij de verduurzaming van kwetsbare wijken opgaven te verbinden en de waarde van elkaars kennis leren kennen. Na een korte terugblik op het in 2022 afgeronde experimentenprogramma, kijken we vooruit naar dit nieuwe actieprogramma. Een deelnemer aan het experimentenprogramma deelt ervaringen, waarna we in interactieve sessies aan de slag aan gaan met het delen en verdiepen van kennis-, leervragen, acties en praktijkvoorbeelden.

Matthijs Uyterlinde (Verwey-Jonker Instituut) gaat in op actuele ontwikkelingen, nut en noodzaak van de integrale aanpak van kwetsbare wijken en prof. Anke van Hal (Nyenrode Business Universiteit) op praktische mogelijkheden die deelnemers hebben om verschil te maken (weg met de illusie van machteloosheid!). We sluiten de bijeenkomst af met een borrel.

Voor wie

Gemeenten die in kwetsbare wijken werken aan de verduurzamingsopgave en leefbaarheidsopgaven en geïnteresseerd zijn in het actieprogramma. We moedigen gemeenten aan om met 2 of 3 personen te komen uit zowel het fysieke en het sociale domein.

Geïnteresseerd?

Aanmelden kan tot 3 maart 2023 bij Denise van den Broek
denise.vandenbroek@platform31.nl, 06 57 94 23 20

Datum: Donderdag 23 maart 2023 (zet in uw agenda)

Tijd: 14:00 uur - 16:30 uur

Locatie: Utrecht

Prijs: Deelname aan de startbijeenkomst op 23 maart is kosteloos. Deelname aan het actieprogramma is 5.000 euro per gemeente.

Actieprogramma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’

Tussen 2019 en 2022 liep het experimentenprogramma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’ met 18 gemeenten. In 2023 en 2024 willen we met een selecte groep van maximaal 10 gemeenten de opgedane kennis blijven toepassen én doorontwikkelen in de praktijk. Het programma richt zich op gemeenten die in een kwetsbare wijk werken aan de verduurzamingsopgave en leefbaarheidsopgaven. Het programma voor dit jaar bestaat uit 3 bijeenkomsten op een centrale locatie, aangevuld met laagdrempelige online uitwisselingssessies. Per wijk bestaat daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuning op maat. Ten behoeve van kennisontwikkeling en kennisdeling vindt 2 keer per jaar een voortgangsgesprek plaats.

Als u na de startbijeenkomst graag wilt deelnemen aan het actieprogramma is dat mogelijk. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

 

Cookie-instellingen