Bijeenkomst ‘Circulaire energietransitie: de kunst en noodzaak van het omdenken’ - Platform31

07-11-2022 322 keer bekeken

Begin

15-11-2022 om 14:00

Einde

15-11-2022 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Utrecht (exacte locatie volgt)

Tegelijk met de energietransitie staan we voor een andere complexe duurzaamheidsopgave: in 2050 willen we een volledig circulaire economie hebben bereikt. Beide opgaven zijn ingewikkeld genoeg, maar er vallen slimme koppelingen te maken. Zo voorkomen we dat maatregelen tegen elkaar inwerken. Om gemeenten tot praktische inzichten te helpen komen, organiseert Platform31 een serie bijeenkomst rondom circulariteit en de energietransitie. Deze derde bijeenkomst gaat over ‘omdenken’.

In de vorige bijeenkomsten is veel kennis en ervaring gedeeld over concrete onderwerpen: isoleren en energie-installaties. Voor deze derde bijeenkomst kiest Platform31 een andere invalshoek: hoe kunnen we gaan omdenken, om op een fundamenteel andere manier naar de complexe uitdaging te kijken? En welke rol kunnen gemeenten hierin pakken? Hoe komen we voorbij geleidelijke verbeteringen van problemen en processen en kunnen we op totaal een andere manier naar de materie kijken? En vanuit daar bepalen hoe de meer fundamentele veranderingen ook in gang gezet kunnen worden? De bijeenkomst staat open voor alle gemeenten. Het is geen beletsel als je er de eerste bijeenkomsten niet bij was.

De globale opzet van de bijeenkomst is als volgt:

  1. Noodzaak en toegevoegde waarde van omdenken
  2. Voorbeelden, binnen en buiten de context
  3. Plenaire bespreking van een casus
  4. Reflecties op waarde van deze manier van kijken
  5. Afsluiting

Wil je als gemeente inzichten krijgen in hoe omdenken kan bijdragen om met deze complexe uitdaging om te gaan? Meld je dan aan, of attendeer collega’s om dat te doen.

Aanmelden

Heb je vragen over deze bijeenkomst? Mail Nina Tom van Platform31: nina.tom@platform31.nl

Cookie-instellingen