Online bijeenkomst: ​​​​​​​Gemeentelijke stakeholders vertellen, de woningcorporatie - ECW

24-10-2022 521 keer bekeken

Begin

29-11-2022 om 14:00

Einde

29-11-2022 om 15:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In de warmtetransitie is een goede samenwerking tussen stakeholders onmisbaar. Daarom organiseert het Expertise Centrum Warmte een webinarreeks. Op 29 november staat de woningcorporatie centraal. We bespreken onder andere het aansluiten van woningen op een warmtenet.

Samenwerken met de woningcorporatie

In de transitievisie warmte staat hoe de gemeente vorm wil geven aan de warmtetransitie. Naast de netbeheerder, spelen de woningcorporaties hierin een belangrijke rol. Gemeenten maken hierover prestatie afspraken met hun woningcorporatie. Hierin wordt onder andere afgesproken  hoe de woningcorporaties hun woningvoorraad verduurzamen.

Op dinsdag 29 november gaan ECW, woningcorporaties en gemeentes hierover van 14:00-15:00 uur samen in gesprek.

Het programma

14:00 uur       Welkom en introductie.

14:05 uur       Rozemarijn Doornewaard van de gemeente Amsterdam vertelt over de Amsterdamse transitievisie warmte en tegen welke kansen en uitdagingen zij aanlopen.

14:20 uur       Frank van der Veek van de Federatie van Amsterdamse woningcorporaties vertelt over het project Warm Amsterdam.

14:35 uur       Dorris Derksen vanuit branche organisatie Aedes geeft haar  visie op de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties.  

14:40 uur        Tafelgesprek.

14:55 uur       Terugkoppeling en afsluiting.

Tijdens deze online bijeenkomst is er genoeg ruimte om vragen te stellen.

Meld je aan voor dit webinar

Cookie-instellingen