Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving - Ministerie van Binnenlandse Zaken

27-06-2022 740 keer bekeken

Begin

05-07-2022 om 14:00

Einde

05-07-2022 om 15:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Versnelling van de verduurzaming in de gebouwde omgeving is urgent. De recentste rapporten van het IPCC laten zien dat het steeds moeilijker wordt om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken.

Even urgent is dat West-Europa haar afhankelijkheid van aardgas snel vermindert, zowel om onze geopolitieke afhankelijkheid sterk te verminderen als ter bescherming tegen de stijgende fossiele energieprijzen.

Minister De Jonge - voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening - heeft recent zijn plannen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving bekend gemaakt. In het programma wordt ingegaan op al het beleid omtrent de energietransitie in de gebouwde omgeving. Met een mix van normering, beprijzing, financiering, subsidiering en ondersteuning gaan we een duurzame woning voor iedereen binnen bereik brengen.

Op dinsdag 5 juli van 14:00 – 15:00 zetten we in een webinar het programma uiteen met onder andere Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het Ministerie van BZK. We willen graag met u in gesprek en beantwoorden zoveel mogelijk vragen. Het webinar is in principe bedoeld voor ambtenaren en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen.

Aanmelden

Aanmelden voor deze sessie

Vragen over deze sessie? Mail ze naar webinar.pvgo@minbzk.nl

Cookie-instellingen