Innovaties voor Warmte in Wijken - TKI Urban Energy

03-03-2022 157 keer bekeken

Begin

14-03-2022 om 15:00

Einde

14-03-2022 om 16:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online bijeenkomst

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door TKI Urban Energy

Ruimte voor innovaties door publiekprivate samenwerking

Overal in Nederland wordt steeds meer ervaring opgedaan met het verduurzamen van de warmtevraag in woonwijken. Dat zijn waardevolle bevindingen waar anderen van kunnen leren. Daarom organiseren wij in 2022 een webinarreeks waarin uiteenlopende praktijkvoorbeelden aan bod komen. Zoals proeftuinwijken waar een creatieve aanpak is gekozen, waar verrassende innovaties zijn toegepast om belemmeringen weg te nemen, waar kansrijke samenwerkingen hebben geleid tot opschaling, en waar gepionierd is met technische, financiële, maatschappelijke en organisatorische oplossingen.

Wilt u kennis opdoen over deze innovaties voor de warmtetransitie in wijken? Pioniers leren kennen en meer weten over succesvolle praktijkervaringen? Meld u dan aan voor een of meerdere webinars die we organiseren in de reeks ‘Innovaties voor Warmte in Wijken’.

Het tweede webinar in deze reeks, op 14 maart 2022 van 15:00 - 16:15 uur, staat in het teken van de vroegtijdige start van samenwerking tussen bewoners, aanbieders en gemeente. In Utrecht vroegen meerdere bewonersinitiatieven de gemeente om hulp, omdat zij interesse hadden in een eigen warmteoplossing voor de buurt. Tegelijkertijd bleek uit gesprekken met marktpartijen dat zij graag aan de slag wilden met kleinschalige innovatieve oplossingen. Voor de gemeente een goede reden om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen en in het najaar van 2020 samen de ‘Expeditie Warmte’ aan te gaan. In dit traject zijn bewonersinitiatieven aan marktpartijen gekoppeld en ontwierpen de vijf teams ieder een plan waarin een lokale warmtebron van lage temperatuur wordt gebruikt om de woningen in hun buurt te verwarmen. Door te kiezen voor de opzet van de expeditie konden de aanbieders hun expertise al vanaf het begin inbrengen en zo de plannen van de bewoners verrijken en ontstond er meer ruimte voor innovatie. Dietje van Eif (strategisch adviseur bij gemeente Utrecht) vertelt wat de expeditie hen heeft opgeleverd en hoe de gemeente nu verder gaat. Er zal ruim voldoende tijd zijn voor vragen.

Meer informatie en aanmelden zie klik hier

Cookie-instellingen