Nieuwe leerkring: Samenwerking gemeente en bewonersinitiatieven - PAW

20-10-2021 810 keer bekeken

Begin

23-11-2021 om 10:00

Einde

23-11-2021 om 13:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Zalen van zeven, Boothstraat 7 te Utrecht

Voor veel gemeenten is het zoeken hoe bewonersinitiatieven rond aardgasvrij zich verhouden tot hun eigen regierol. Daarom organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken een nieuwe leerkring 'Samenwerking gemeente en bewonersinitiatieven voor aardgasvrije wijken'. De leerkring bestaat uit 4 bijeenkomsten; de fysieke startbijeenkomst is op 23 november van 10:00 tot 13:30 uur in Utrecht.

De leerkring is speciaal (en uitsluitend) voor gemeenten die al samenwerken met bewonersinitiatieven aan aardgasvrij.

Bewonersinitiatieven spelen op veel plaatsen een belangrijke rol bij aardgasvrij maken van gebouwde omgeving: ze kunnen dit helpen versnellen. Er gaan ook steeds meer bewonersinitiatieven aan de slag. Voor een gemeente is het vaak zoeken hoe zij samen met deze initiatieven invulling kan geven aan de warmtetransitie in de wijk. De gemeente heeft, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, de regierol in de warmtetransitie. Een bewonersinitiatief kan zorgen voor enthousiasme en draagvlak. Tegelijkertijd heeft zo'n initiatief ook een eigen visie op de wijk. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Wat zijn belangrijke drempels en succesfactoren bij het samenwerken met een initiatief in een wijk? En hoe kunnen we kennis hierover inzetten om aardgasvrij te versnellen?

Elke bijeenkomst diepen we een relevant thema uit. Denk aan het vertrouwen tussen de gemeente en een initiatief; het verbreden van de bewonersbasis voor het vergroten van het draagvlak; het formaliseren van de samenwerking of wat dit vraagt van de gemeente en het bewonersinitiatief. De specifieke vraagstukken van elke bijeenkomst stellen we gezamenlijk vast tijdens de startbijeenkomst.

In een leerkring wisselen gemeenten hun kennis en ervaringen uit. Deelnemers leren zo van elkaar. Wij leggen de gezamenlijke inzichten visueel vast, zodat we die na de vierde bijeenkomst breed kunnen delen met alle gemeenten.

Aanmelden en vragen

Aanmelden

Uitsluitend gemeenten die al samenwerken met bewonersinitiatieven kunnen zich aanmelden. Na aanmelding nemen we contact op voor een kennismakings- en intakegesprek.

Voor vragen kan je terecht bij Anna Ankoné, via 06-44642230 / anna.ankone@vng.nl

Cookie-instellingen