Netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PEDII) - P31

29-07-2021 331 keer bekeken

Begin

14-09-2021 om 15:00

Einde

14-09-2021 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Het Europese programma PED stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. Laat je deze middag informeren over de laatste stand van zaken en hoe u zich kunt voorbereiden op de tweede call van het PED-programma.

Positive Energy Districts

In oktober 2020 is de ‘Renovation Wave’ strategie van de Europese Commissie gepresenteerd. Met deze strategie wordt beoogd om de bijdrage van de gebouwde omgeving aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de EU te versnellen. Een onderdeel is het Positive Energy Districts programma (PED). PED zijn stedelijke gebieden en wijken die een schone warmte- en elektriciteitsvoorziening krijgen. Ze streven er zelfs naar om netto meer duurzame energie te produceren dan te consumeren. Daarbij draait het om een integrale duurzame wijkontwikkeling.

Het Europese programma Positive Energy Districts (PED) is opgericht om samenwerking en kennisdeling tussen landen en steden te stimuleren. Lokale overheden hebben samen met kennisinstellingen de lead. De deelnemende landen, waaronder Nederland vanuit het ministerie van BZK, stellen subsidies beschikbaar. In oktober opent de call van de tweede ronde van het PED-programma (PED-II).

Netwerkgroep PEDII

Platform31 heeft een netwerkgroep opgericht om gemeenten en kennisinstellingen te ondersteunen bij hun subsidieaanvraag voor PEDII.
Vandaag ontvangt u de laatste informatie over PED-II en hoe u zich het beste kunt voorbereiden op het indienen van een aanvraag. Heeft u een project dat kans zou maken op subsidie uit het PED-II-programma? Dan bent u van harte welkom tijdens de netwerkbijeenkomst!

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Teams. Een aanmeldingslink met instructies ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten en kennisinstellingen die geïnteresseerd zijn in Europese samenwerkingen, op het gebied van integrale duurzame wijkaanpak en de energietransitie.

Aanmelden of meer informatie

Wil je je aanmelden of heb je vragen over dit evenement? Klik op de button hieronder. 

Meer informatie en aanmelden

Cookie-instellingen