Reflectiesessie: De AVG en data voor de aardgasvrij opgave - PAW

26-07-2021 491 keer bekeken

Begin

09-09-2021 om 11:00

Einde

09-09-2021 om 12:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online bijeenkomst

Wil jij ook meedenken over de wijze waarop de mogelijkheden binnen de AVG verbeterd kunnen worden in wetgeving? Kom dan naar deze online reflectiesessie op donderdag 9 september van 11.00u–12:30u, die speciaal voor alle proeftuinen wordt georganiseerd.

Veel proeftuinen hebben aangegeven een knelpunt te ervaren op het gebied van het delen van gegevens. Dit zorgt ervoor dat (proeftuin)gemeenten belemmeringen ervaren in de voortgang van de aardgasvrijtransitie van wijken. Dit signaal vanuit de proeftuingemeenten is de afgelopen maanden uitgediept. Het signaal van de proeftuingemeenten is mede aanleiding voor het opnemen van een grondslag voor gegevensverwerking in een wetsvoorstel-in-wording. In deze sessie wordt aandacht besteed aan het wetsvoorstel waaraan nu wordt gewerkt op ambtelijk niveau; welke regeling daarin is nodig voor gemeenten? We vragen van de proeftuingemeenten om tijdens deze sessie samen te reflecteren op de redenering en de conclusies daarin. Alle proeftuinen zijn welkom! 

Aanmelden

Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel graag iets meegeven? Neem dan contact op met paw@minbzk.nl onder vermelding van AVG.

Let op: deze bijeenkomst is alleen voor proeftuinen

Cookie-instellingen