Webinar: de Standaard en streefwaarden voor woningisolatie - uitleg voor gemeenten (deel 1)

June 15, 2021 1546 keer bekeken

Start

2021-07-09 at 10:00

End

2021-07-09 at 11:00

The maximum amount of registrations has been reached. You can no longer sign up.

Location

Webinar

De Standaard en streefwaarden zijn een feit: ze zijn vastgesteld en vanaf de tweede helft van 2021 krijgen de waarden ook een plek op het energielabel. Daarna komt er meer aandacht richting de woningeigenaar die zijn huis wil verduurzamen. Om je als gemeente goed voor te bereiden op vragen en een beter beeld te krijgen van hoe je dit instrument kan inzetten in de wijkgerichte aanpak, nodigen we je van harte uit voor dit webinar. Wat houden de Standaard en streefwaarden nu precies in en met welk doel zijn ze vastgesteld?

In dit eerste webinar gaan we vooral in op de achtergrond, de totstandkoming en de berekening van de waarden én wat dit in de praktijk betekent voor gemeenten. In het tweede deel (in het najaar, aankondiging volgt) gaan we in samenwerking met de bouw- en technieksector meer in op de praktijk richting de woningeigenaar en wat de invoering van de waarden betekent voor de toekomst van verduurzaming.

Het webinar is alleen toegankelijk voor gemeenten. Tijdens het webinar kun je ook vragen via de chat stellen. Naderhand wordt via de website een link gedeeld om het webinar terug te kijken, ook voor niet-gemeenten. 
 

Aanmelden
 

Het webinar wordt georganiseerd vanuit het Kennis- en leerprogramma (VNG) van het Programma Aardgasvrije Wijken, in samenwerking met het ministerie van BZK. Heb je vragen over het webinar? Neem dan contact op met Wendy van Schie, via wendy.vanschie@vng.nl.

 

Nog even in het kort: wat zijn de Standaard en streefwaarden ook alweer? 

De Standaard is speciaal ontwikkeld om de woningeigenaar te helpen bij het isoleren van de woning. Het geeft aan wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te worden. De Standaard voor woningisolatie is geen verplichting, maar is vooral bedoeld als referentiewaarde en hulpmiddel voor de woningeigenaar: welke isolatiewaarde kan ik voor mijn huis het beste gebruiken, zodat ik goed ben voorbereid op de toekomst zonder aardgas?

Naast de Standaard zijn ook streefwaarden vastgesteld. Streefwaarden zijn bedoeld om een ‘toekomstvaste’ referentie te geven voor een enkel bouwdeel, zoals dak, vloer of ramen. Isoleren van een bouwdeel naar de streefwaarde zorgt ervoor dat dit bouwdeel afdoende is geïsoleerd en bij aansluiting op een alternatieve warmtebron niet meer hoeft te worden aangepakt.

Cookie settings