Online bijeenkomst Regierol in de uitvoering - PAW

29-04-2021 426 keer bekeken

Begin

25-05-2021 om 13:30

Einde

25-05-2021 om 15:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online bijeenkomst

We nodigen jullie graag uit voor een bijeenkomst waarin we samen onderzoeken welke verschillende regierollen er zijn in de uitvoeringsfase. Wat betekent de regierol voor gemeenten en hoe wordt deze uitgevoerd? Aan de regierol kan op verschillende manieren invulling worden gegeven. Welke rollen zijn er in de uitvoeringsfase? Is deze rol hetzelfde als bij de transitievisie warmte? Wat is jullie ervaring? Wat bepaalt de rol per gebied? 

Deze bijeenkomst is onderdeel van een leertraject over de regierol van gemeenten in de uitvoering van het Kennis & leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Deze online bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 mei van 13.30 tot 15.30 uur.

Voor vragen: KLP projectleider Regie & organisatie a.i. Anna Ankoné  anna.ankone@vng.nl  of 0644642230.

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor gemeenten die al bezig zijn met de gebiedsgerichte uitvoering van de warmtetransitie.

Aanmelden

Cookie-instellingen