Kick-off bijeenkomst voor de technische leerkring MT-warmtenetten met een MT-bron - PAW

14-12-2020 1510 keer bekeken

Begin

26-01-2021 om 14:00

Einde

26-01-2021 om 15:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

Het Kennis-en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken (KLP) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) gaan in de komende periode op regelmatige basis technische leerkringen voor de proeftuinen organiseren. Om optimaal aan te sluiten bij de behoeften en wensen van u als proeftuin, wil ik u van harte uitnodigen voor een kick-off bijeenkomst voor de technische leerkring “MT-warmtenetten met een MT-bron”. Deze vindt plaats op dinsdag 26 januari van 14.00-15.00 uur. 

Wat gaan we doen?

In deze kick-off sessie zullen wij nader ingaan op het beoogde doel van deze leerkring, maar belangrijker: wisselen wij graag met u van gedachte hoe wij u als KLP/ECW met deze technische leerkring het beste kunnen ondersteunen. De mogelijke opties die wij hiervoor bedacht hebben leggen wij graag aan u voor. In ieder geval is deze kick-off bedoeld als een eerste onderlinge kennismaking (waar dat nog niet is gebeurd) tussen de proeftuinen met dezelfde technische keuze en om samen de aanpak voor de komende tijd te bepalen. 

Doel technische leerkringen in een notendop

  • Proeftuinen 1e én 2e tranche met dezelfde technische aanpak in hun proeftuin aan elkaar te verbinden om zo onderlinge kennisuitwisseling mogelijk te maken en van elkaar te leren. 
    Vorming van evt. subgroepen komt in de kick-off aan de orde.
  • Vanuit ECW/KLP de proeftuingemeenten waar mogelijk inhoudelijk met extra kennis te ondersteunen.
  • Het uitwisselen van best practices
  • Het tijdig en in een veilige setting signaleren van uitdagingen en knelpunten.
  • Geleerde lessen op te halen voor gemeenten die nog aan de slag moeten. 

Doelgroep

Deze bijeenkomst is alleen voor proeftuinen die deze technische aanpak hebben in hun proeftuin. Je kunt je alleen aanmelden als je hier voor een e-mail hebt ontvangen (én als je een gemeentelijk emailadres hebt). Mocht je geen email hebben ontvangen terwijl je wel een proeftuin bent én van mening zijn dat je bij deze leerkring thuishoort, vermeld dit dan graag op het aanmeldformulier.

Binnenkort ontvangt je meer informatie omtrent de achtergrond en het doel van deze leerkringen, maar wij hopen dat je deze datum alvast in jouw agenda wilt reserveren.

Ben je geen proeftuin maar hebt je wel specifieke wensen of behoeften op dit onderwerp richting het KLP, mail dit dan naar Christine.vanZuijlen@vng.nl . Momenteel denken wij na hoe (lessen uit) de leerkringen ook aangesloten kunnen worden op niet-proeftuin gemeenten. Ideeën zijn daarbij welkom.

Aanmelden

 

Cookie-instellingen