Bijeenkomst “Help, we moeten samenwerken aan aardgasvrij” - VNG, KLP & de Participatiecoalitie

23-11-2020 11187 keer bekeken

Begin

08-12-2020 om 09:30

Einde

08-12-2020 om 12:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

De warmtetransitie voor wijken en dorpen is net begonnen, en in het klimaatakkoord hebben gemeenten de regie gekregen over de gebouwde omgeving.

Ondertussen nemen sommige bewoners het initiatief rond een aardgasvrije wijk, warmte en energiebesparing. Hoe verhouden de regierol van de gemeente en het initiatief van bewoners zich tot elkaar, en hoe kunnen zij samen tot de beste uitkomst komen? Het KLP, VNG en de Participatiecoalitie organiseren gezamenlijk een reeks sessies rondom dit thema.

Tijdens de eerste sessie in deze reeks hebben we samen gekeken naar de rolverdeling in de samenwerking tussen aardgasvrij-bewonersinitiatieven en de gemeente. Hier werd steeds benadrukt hoe belangrijk het is om vroeg in het proces samen heldere kaders te schetsen. In deze tweede sessie gaan we in op hoe dat er in de praktijk uitziet. Hoe kan het proces verlopen waarin initiatieven en gemeente samen afspraken maken over de positie van initiatieven in de warmtetransitie en wie wat doet in de samenwerking? Wat zijn good practices hierin en wat kunnen we leren van processen waarin er geen of een onvolledige kaderstelling heeft plaats gevonden?

Programma

Tijdens deze sessie zullen we samen kijken naar hoe het stellen van kaders voor samenwerking tussen bewonersinitiatieven en de gemeente in Zwolle gebeurt, om vervolgens in break-out groups in discussie te gaan over dit voorbeeld en kaderstelling in andere casussen van de deelnemers. In Zwolle is een Community of Practice opgestart onder leiding van Energie Samen – Buurtwarmte en DRIFT, waar gewerkt wordt aan betere samenwerking tussen het energie-transitieteam van de gemeente en lokale initiatieven. De samenwerking heeft al voor aanpassingen op de warmteketen en de gemeentelijke Transitievisie Warmte gezorgd. We zullen luisteren naar het perspectief van een bewonersinitiatief uit Zwolle evenals dat van de gemeente op deze lerende manier om samen kaders te stellen. Ook vragen we Carien ten Have van het advies- en onderzoeksbureau DRIFT om een korte reflectie te geven op het proces. Vervolgens gaan we gezamenlijk in gesprek over deze casus en de ervaringen van de deelnemers in hun eigen gemeenten.

Voor wie?

De bijeenkomst is open voor initiatiefrijke bewoners en gemeenteambtenaren die samen werken aan aardgasvrije wijken. Indien je je als gemeenteambtenaar aanmeldt, nodigen wij je uit een deelnemers van een bewonersinitiatief uit jouw gemeente mee te nemen! Zo kunnen we gezamenlijk het gesprek aangaan.

Wil je meer informatie, stuur dan een e-mail naar Jan Zuilhof: jan@hier.nu 

Aanmelden

 

Cookie-instellingen