Congres Klimaatakkoord decentraal - VNG/IPO/UvW

26-10-2020 443 keer bekeken

Begin

05-11-2020 om 09:00

Einde

05-11-2020 om 17:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

Een jaar na ondertekening van het klimaatakkoord komt de VNG, IPO en de UvW graag met gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk samen om ervaringen uit te wisselen, praktijkvoorbeelden te delen en inspiratie op te doen.

Het zal een digitale dag zijn met gelegenheid tot verdiepende sessies, meet-en-greets met experts en initiatieven en praktijksessies gericht op uitwisseling, ontmoeting, inspiratie en kruisbestuiving. We kijken naar wat er tot nu toe aan werk verzet is, en blikken vooruit naar uitdagingen en kansen in de toekomst over het klimaatakkoord breed.

Programma

In de ochtend zal het ambtelijk programma plaatsvinden, open voor alle betrokken ambtenaren. Onder leiding van dagvoorzitter Joost Hoebink zullen de (afdelings) directeuren Albert Vermuë (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Meindert Smallenbroek (Unie van Waterschappen) en Henry Meijdam (Interprovinciaal Overleg) de ochtend plenair aftrappen. Na twee rondes met interactieve themasessies zal de ochtend op een komische en interactieve toon worden afgesloten door SPELD live.

In de middag zal het bestuurlijke programma plaatsvinden, open voor alle betrokken bestuurders. Onder leiding van dagvoorzitter Joost Hoebink zullen bestuurders Lot van Hooijdonk (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Dirk-Siert Schoonman (Unie van Waterschappen) en Jop Fackeldey (Interprovinciaal Overleg) de middag plenair aftrappen. Na twee rondes met interactieve themasessies en plenaire gesprekken met onder andere de deltacommissaris Peter Glas zal de middag op een komische en interactieve toon worden afgesloten door SPELD live.

Wil je meer weten of je aanmelden? Ga dan naar de website:

Website congres

 

Cookie-instellingen