Seminar Vijfde generatie warmtenetten - Stroomversnelling/TKI Urban Energy

18-09-2020 641 keer bekeken

Begin

11-11-2020 om 12:30

Einde

11-11-2020 om 17:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Werkspoorfabriek (Schaverijstraat te Utrecht) en online (via livestreaming)

Hoe ziet de (nabije) toekomst eruit, waarin woningen en wijken duurzaam verwarmd gaan worden, zonder aardgas en op grote schaal? Misschien wel door middel van innovatieve warmtenetten. Zogenaamde vijfde generatie warmtenetten worden al op diverse plekken in Europa toegepast.

Dit zijn warmtenetten die restwarmte en -koude uit nabijgelegen industrie, supermarkten, woningen en zelfs uit het riool hergebruiken. Op deze manier kunnen veel gebouwen duurzaam verwarmd en gekoeld worden zonder gebruik te maken van fossiele energie. Van klassieke stadsverwarming naar duurzame energie-uitwisseling.

Het TKI Urban Energy en Stroomversnelling organiseren een inspiratiemiddag over de techniek, business case en uitrolstrategie van deze nieuwe generatie warmtenetten.

Programma

Het programma is opgezet rond de vragen die wij krijgen van gemeentes en provincies, woningcorporaties en kwartiermakers. Ben je benieuwd naar de voorbeelden en mogelijkheden van vijfde generatie warmtenetten voor uw regio, gemeente of vastgoedvoorraad? Dan moet je deze bijeenkomst zeker niet missen.

Wat kan je verwachten?

Tijdens dit seminar krijg je een goed beeld van de vier eerdere generaties warmtenetten, en natuurlijk wat deze vijfde generatie zo anders maakt dan de voorgaande. Aan de hand van drie inspirerende voorbeelden wordt duidelijk hoe een vijfde generatie warmtenet er in de praktijk uit kan zien. Experts zullen ingaan op hoe een dergelijk warmtenet in een gebied kan worden geïmplementeerd en hoe de business case eruitziet. Tevens wordt behandeld wat de huidige en toekomstige wettelijke kansen en uitdagingen zijn, hoe dit alles zich verhoudt tot de nieuwe Warmtewet. Daarnaast licht RVO.nl toe welke subsidiemogelijkheden er bestaan voor dit soort projecten. Uiteraard krijg je de kans vragen te stellen en zijn er mogelijkheden om te netwerken.

Informatie en aanmelden

Cookie-instellingen