De rol van raadsleden in de warmtetransitie (2/3). Thema: Participatie

22-04-2020 404 keer bekeken

Begin

20-06-2020 om 10:00

Einde

20-06-2020 om 14:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

Ben je raadslid of griffier en heb je al enige kennis over de transitie naar aardgasvrije wijken? Platform31 houdt in 2020 drie interactieve, online bijeenkomsten over je rol en mogelijkheden hierin. De bijeenkomsten gaan over de thema’s informatie, participatie en besluitvorming.

Achtergrond

Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er staat dus flink wat te gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om bijvoorbeeld kaders te stellen. Om dit goed te kunnen doen moeten raadsleden goed zicht hebben op hun rol. In samenwerking met het Kennis- en Leerprogramma van PAW, de Vereniging van Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en Democratie in Actie ging Platform31 in gesprek met raadsleden om hen hierin verder te helpen en zijn er twee voorbereidende bijeenkomsten geweest als eerste stap.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn voor raadsleden en griffiers met enige kennis over de transitie naar aardgasvrije wijken. Wij streven per bijeenkomst naar een diverse mix van circa 50 raadsleden en griffiers uit verschillende gemeenten. Dit kan ertoe leiden dat we een selectie moeten maken. Geef je dus snel op als je zeker wilt zijn van een plek!

Thema's van de bijeenkomsten

Informatie: need to know & in gesprek met bewoners
Vrijdag 12 juni 13.00 – 17.00 (incl. pauzes)
Tijdens deze bijeenkomst wordt onder andere besproken hoe raadsleden hun volksvertegenwoordigende rol invullen en ‘het verhaal van de warmtetransitie’ kunnen uitleggen aan bewoners.

Participatie: aan het werk met (actieve) bewoners
Zaterdag 20 juni 10.00 – 14.00 (incl. pauzes)
Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op methoden om betrokkenheid van bewoners te organiseren en de rol die raadsleden hierbij kunnen spelen.

Besluitvorming: waarover moet de raad besluiten?
Woensdag 23 september 13.00 – 17.00 (incl. pauzes)
Deze bijeenkomst gaat over welke besluiten moeten worden genomen, hoe de raad hierbij betrokken wordt en hoe de raad hier proactief in kan acteren.

Opzet van de bijeenkomsten

Voor ieder thema wordt vooraf speciaal voor raadsleden relevante informatie gedeeld. Hiermee kun je je voorbereiden op de bijeenkomst. Tijdens de interactieve, online bijeenkomst kun je feedback geven over de bruikbaarheid van deze informatie. Vervolgens gaan deelnemers aan de slag om de kennis nog een stapje verder te brengen, bijvoorbeeld door na te denken over mogelijke kaders.

Doe je mee?

Meld je aan via de website van Platform31. Door aan bijeenkomsten over meerdere thema’s mee te doen, krijg je een volledig beeld, maar je kunt natuurlijk ook aan een losse bijeenkomst deelnemen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Meld je aan

Cookie-instellingen