Bijeenkomst onderzoek uitvoeringslasten Klimaatakkoord

03-03-2020 248 keer bekeken

Begin

19-03-2020 om 15:00

Einde

19-03-2020 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2020 een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden. Het gaat hierbij om een onderzoek zoals bepaald in artikel 2 van de Financiƫle-verhoudingswet.

De rijksoverheid heeft hiervoor een adviesaanvraag ingediend bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De ROB wordt gevraag advies te geven over wat de extra uitvoeringslasten voor decentrale overheden zijn, hierop te reflecteren en aan te geven wat de bekostigingswijze kan zijn.

VNG nodigt u graag uit voor een interbestuurlijke bijeenkomst in uw regio om u bij te praten over de kaders en de opzet van het onderzoek en de stappen die de komende maanden in dit onderzoek worden gezet. Hiervoor organiseren we vijf bijeenkomsten in het land.

Bent u ambtenaar bij een provincie, gemeente, waterschap of samenwerkingsverband? Meldt u dan aan via: https://vng.nl/bijeenkomst-onderzoek-uitvoeringslasten-klimaatakkoord

Cookie-instellingen