Etappe Wijkentour: Hoe Sliedrecht aardgasvrij wordt - Platform31

30-01-2020 4432 keer bekeken

Begin

08-10-2020 om 12:30

Einde

08-10-2020 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De Drechtsteden willen graag koploper zijn in de warmtetransitie. In Sliedrecht-Oost, één van de proeftuinen Aardgasvrije Wijken, liggen verschillende uitdagingen. Naast het aardgasvrij maken van woningen zijn in een deel van de wijk de riolering en het gasnet aan vervanging toe.

De Drechtsteden

De Drechtsteden willen graag koploper zijn in de warmtetransitie. In juli 2019 is een eerste versie van de gezamenlijke ‘Transitievisie Warmte’ vastgesteld. Daarmee zetten de Drechtsteden een belangrijke stap voorwaarts op weg naar een aardgasvrije toekomst.

Warmtenet

Voor veel wijken in de regio is aansluiting op een warmtenet de meest kansrijke en goedkope oplossing. In 2019 zijn de corporaties en energiebedrijf HVC een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het aansluiten van een zo groot mogelijk aantal corporatiewoningen op het warmtenet van HVC in de Drechtsteden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Fasering is het sleutelwoord

De Staatsliedenbuurt is de eerste wijk in Sliedrecht die aangesloten is op een warmtenet. In samenspraak met de bewoners hebben de gemeente en de corporatie Tablis Wonen een wijkvisie opgesteld. Een deel van de woningen is/wordt duurzaam gerenoveerd en voor een ander deel is sloop en nieuwbouw de beste oplossing. In 2018 zijn de eerste aardgasvrije nieuwbouwwoningen opgeleverd en op een collectieve tijdelijke warmtecentrale aangesloten. In 2019 zijn 78 bestaande eengezinswoningen en de eerste gerenoveerde woningen op het warmtenet aangesloten. In 2020 volgen nog 59 nieuwbouwwoningen en wordt ook in Sliedrecht-Oost (Vogelbuurt-Zuid) gestart met het aansluiten van ruim 850 sociale huurwoningen op het warmtenet.

De uitdaging

In Sliedrecht-Oost, één van de proeftuinen Aardgasvrije Wijken, liggen verschillende uitdagingen. Naast het aardgasvrij maken van woningen zijn in een deel van de wijk de riolering en het gasnet aan vervanging toe. Daarnaast wordt de inrichting van de openbare ruimte klimaatbestendiger, zodat de wijk beter bestand is tegen hitte, droogte en hevige regenval. Daarnaast levert het Rijk voor woningeigenaren een financiële bijdrage om de overstap naar aardgasvrij wonen betaalbaar te maken. De uitdaging ligt in het samenbrengen van al deze ontwikkelingen, het integraal aanpakken ervan en met een maatschappelijk zo breed mogelijk gedragen uitvoering te komen.

Participatietraject

Om particuliere woningeigenaren te ondersteunen zijn gemeente en energiebedrijf HVC een intensief participatietraject gestart. Samen met de eigenaar-bewoners brengt de gemeente – in samenwerking met het Regionaal Energieloket, HVC en bureau Overmorgen – in beeld welke maatregelen ze kunnen nemen, wat daarvan de kosten zijn en hoe die gefinancierd kunnen worden. Daarvoor worden woningscans uitgevoerd en bieden wooncoaches mensen hulp.

Etappe Wijkentour

Tijdens deze etappe van de Wijkentour kijken we vooral naar hoe gemeente, HVC en corporatie Tablis Wonen samen met de bewoners optrekken bij het verduurzamen van de wijk. Zij informeren u graag over hoe het warmtenet wordt opgeschaald, welke businesscase daaraan ten grondslag ligt en hoe de bewoners daarbij worden betrokken. Natuurlijk brengen we ook een bezoek aan de wijk, zodat u kunt zien en ervaren wat hiervan in de praktijk de gevolgen zijn.

Ga mee

De organisatoren nodigen directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uit om deel te nemen.

Aanmelden

Cookie-instellingen