Etappe Wijkentour: ‘Van het gas af’ in Dukenburg

30-01-2020 3744 keer bekeken

Begin

18-09-2020 om 09:00

Einde

18-09-2020 om 12:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Nijmegen Dukenburg

Gemeente Nijmegen heeft een hoge ambitie in de energietransitie en wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. De wijk Zwanenveld in het stadsdeel Dukenburg is, met zo’n 2500 woningen, één van de eerste wijken waar stappen worden gezet om de ambitie naar aardgasvrij te realiseren.

Deze bijeenkomst wordt verplaatst

Vanwege de genomen maatregelen in verband met de bestrijding van het coronavirus, wordt deze bijeenkomst verplaatst naar een nader aan te kondigen datum. Houd hiervoor deze website in de gaten. 

Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen heeft als voormalig European Green Capital een hoge ambitie in de energietransitie en wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. De wijk Zwanenveld in het stadsdeel Dukenburg is, met zo’n 2500 woningen, één van de eerste wijken waar stappen worden gezet om de ambitie naar aardgasvrij te realiseren.

Dukenburg

Dukenburg bestaat al meer dan 50 jaar en staat bekend als een groen stadsdeel met veel eigen voorzieningen en de binnenstad van Nijmegen op korte afstand. Het is in sommige opzichten ook een aandachtsgebied, met kwetsbare bewoners. Veel gebouwen zijn toe aan renovatie of vernieuwing. De gemeente zoekt samen met stakeholders bewust naar kansen om de energietransitie te koppelen met andere maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, werkgelegenheid, gezonde levensstijl, klimaatadaptatie en eigen energieproductie.

Eerste fase Zwanenveld

Bij de ontwikkeling en aanleg van het warmtenet in bestaand gebied loopt de wijk Zwanenveld voorop. Dit is onderwerp van het BZK proeftuin project. Daarin onderzoeken we de haalbaarheid van een aan te leggen warmtenet. We koppelen dit onderwerp aan de eerder genoemde thema’s. Samen met (professionele) partners en inwoners maken we een wijkwarmteplan. Het beoogde warmtenet wordt gevoed met warmte vanuit de AfvalEnergieCentrale ARN. Een eerste stap wordt gezet door ruim 800 corporatiewoningen, onder andere hoogbouwflats en maisonnettes, als ook het winkelcentrum Dukenburg op dit net aan te sluiten. Het particuliere woningbezit kan daarop volgen. Aan een sluitende businesscase wordt momenteel de laatste hand gelegd om een aanbestedingstraject te kunnen starten. Vooruitlopend hierop hebben corporaties Portaal, Talis, Woonwaarts en Woongenoot reeds een aantal complexen gerenoveerd en aardgasvrij-ready gemaakt.

4e etappe Wijkentour

Tijdens de 4e etappe van de Wijkentour kijken we vooral naar hoe betrokken partijen vorm geven aan de businesscase warmtenet en het wijkwarmteplan voor Zwanenveld. Gemeente, woningcorporaties, netwerkbedrijf Firan en bewoners werken daarin nauw met elkaar samen. We zoomen in op de gekozen verduurzamingsconcepten. Met een bezoek aan de wijk ziet u met eigen ogen wat dit in de praktijk betekent.

Ga mee

De organisatoren nodigen directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uit om deel te nemen.

Aanmelden

Cookie-instellingen