Bijeenkomst Landelijk digitaal platform en doorontwikkeling energieloketten

28-01-2020 2561 keer bekeken

Begin

11-02-2020 om 12:30

Einde

11-02-2020 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Amersfoort, De Oberservant Stadhuisplein 7

Toelichting op de bijeenkomst VNG en BZK organiseren deze bijeenkomst om twee onderwerpen met jullie te bespreken. We hopen op een interactieve bijeenkomst waarin zowel veel informatie wordt gegeven en veel vragen worden beantwoord.

Landelijk digitaal platform en energieloketten

Het rijk werkt samen met Milieu Centraal aan het doorontwikkelen van het landelijk digitaal platform voor het verduurzamen van woningen. De basisgedachte van het landelijk digitaal platform is tweeledig:

1.       het is een plek waar de eigenaar-bewoner informatie kan vinden over                                  maatregelen, financiering en aanbod voor het verduurzamen van de eigen woning

2.       de informatie en functionaliteiten van het landelijk digitaal platform zijn door                    andere partijen te gebruiken in hun eigen (digitale) omgeving.

Het landelijk digitaal platform is sinds 1 januari online op https://www.verbeterjehuis.nl

In het eerste deel van de middag worden gemeenten en hun energieloketten bijgepraat over de nieuwe en verbeterde functionaliteiten van het landelijk digitaal platform.

Ook kijken we hoe gemeenten en energieloketten de functionaliteiten van het landelijk digitaal platform in kunnen zetten in de eigen (digitale) ondersteuning aan eigenaar-bewoners.

In 2020 worden nog extra functionaliteiten aan het platform toegevoegd, namelijk:

-   Mogelijkheden voor bewoners om hun woning visueel te configureren en zo beter            gebruik te maken van de RVO rekenkern, de Energiebesparingsverkenner Woningen;

-   Plek waar aanbieders van maatregelen en verduurzamingspakketten gevonden                kunnen worden (ontsluiting aanbod);

-   Plek waar financieringsmogelijkheden gevonden kunnen worden (ontsluiting                      financieel aanbod). 

We kijken samen wat deze extra functionaliteiten gaan toevoegen en hoe deze straks door gemeenten en energieloketten te gebruiken zijn. 

Ten slotte praten we jullie kort bij over aansluitende ontwikkelingen die van toepassing zijn op het ondersteunen van eigenaar-bewoners bij het verduurzamen van hun woning.

Minimumcriteria Energieloketten

Het tweede onderwerp van de bijeenkomst betreft het ontwikkelen van minimumcriteria voor gemeentelijke energieloketten. De gedachte achter minimumcriteria is de behoefte van de burgers en bedrijven aan eenduidige, onafhankelijke informatie en begeleiding. Daarnaast worden gemeentelijke energieloketten en het landelijk digitaal platform (financieel) ondersteund door de overheid. Minimumcriteria over de kwaliteit van de dienstverlening horen daar bij. In het najaar van 2018 is een eerste concept gemaakt door een groot aantal energieloketten samen met andere partijen. In het tweede deel van de middag gaan we met elkaar, aan de hand van dat concept, in gesprek welke type criteria over welke onderwerpen de overheid mag en kan stellen aan gemeentelijke energieloketten. En in hoeverre kunnen we het optimaal gebruik maken van de functionaliteiten van het landelijk digitaal platform meenemen in minimumcriteria?

Het is de bedoeling deze middag te discussiëren over jullie inzichten en wensen, concreet en algemeen en met jullie te kijken hoe en op welke termijn we gezamenlijk en op korte termijn kunnen komen tot minimumcriteria. 

CONCEPT PROGRAMMA

12.30 uur            inloop met koffie/thee en een zoete lekkernij

13.00 uur            welkom

De basis van het landelijk digitaal platform, wat is het wel en wat is het  niet                       

·         Nieuwe en verbeterde functionaliteiten

·         Hoe zijn deze te gebruiken in gemeentelijke energieloketten

·         Vooruitkijken naar de extra functionaliteiten

·         Aansluitende ontwikkelingen

14.30 uur            Pauze met koffie/thee en een hartige snack

15.00 uur

·         Inhoudelijke discussie over minimumcriteria

·         Voorstel voor route vaststellen minimumcriteria

16.30 uur            Einde programma

Aanmelden

kan via een mail naar dirk.waldschmit@minbzk.nl 

Cookie-instellingen