Bijeenkomst over experiment onder Crisis- en herstelwet GEANNULEERD

21-01-2020 1281 keer bekeken

Begin

13-02-2020 om 09:30

Einde

13-02-2020 om 12:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Deze bijeenkomst is geannuleerd in verband met te weinig aanmeldingen. Heeft u nog vragen dan kunt u zich wenden tot Regina Koning, regina.koning@vng.nl

Op vrijdag 7 februari is het eerste experiment onder de Crisis- en herstelwet waarmee kan worden afgeweken van de Gaswet, gepubliceerd in de Staatscourant [https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-7147.pdf , p. 7 en p. 24-26): Aardgasvrije wijken, Utrecht.

Crisis- en herstelwet

Met dit experiment op grond van de Crisis- en herstelwet krijgt de gemeente Utrecht de bevoegdheid om onder voorwaarden een gebied aan te wijzen waar gasaansluitingen vanaf een bepaald moment niet meer zijn toegestaan (waarbij het in dit experiment gaat om kookgasaansluitingen). Uitgangspunt is dat bewoners vrijwillig voor het door de gemeente en partners gegeven aanbod kunnen kiezen. Vervolgens beslist de gemeente Utrecht zelf of ze de bevoegdheden als bedoeld in dit experiment te zijner tijd ook gebruikt. 

Speciaal voor de huidige proeftuinen wordt een informatieve bijeenkomst georganiseerd waarin de proeftuinen worden bijgepraat over dit experiment. Ben je werkzaam bij een proeftuin-gemeente dan kun je je via onderstaande aanmeldknop aanelden.

Programma

09.30u – 10.00u           Ontvangst met koffie/thee
10.00u – 10.10u           Welkom Regina Koning
10.10u – 10.40u           Achtergrond en toedracht van het experiment
10.40u – 11.30u           Bespreken AMvB tekst door Michiel Stam (BZK) en
                                        Jan Coen Kruit (EZK)
11.30u – 12.00u           Vragen
12.00u                           Afronding en broodje

(Let op: aanmelden voor deze bijeenkomst is alleen mogelijk voor gemeenteambtenaren werkzaam bij een proeftuin-gemeente)

Cookie-instellingen