Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij Transitie

05-01-2020 861 keer bekeken

Begin

28-01-2020 om 09:30

Einde

28-01-2020 om 12:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In de Driehoek, Willemsplantsoen 1C te Utrecht

Ook in 2020 worden er vanuit het Kennis- en Leerprogramma binnen het Programma Aardgasvrije Wijken, Juridische Open Tafel Sessies Aardgasvrij Transitie georganiseerd.

De eerste sessie in het nieuwe jaar zal gericht zijn op het onderwerp omgevingsplan. Vanaf 1 januari 2021 zal met de inwerkingtreding van de Omgevingswet elk bestaand bestemmingsplan als een omgevingsplan onder de Omgevingswet komen te gelden. De Omgevingswet en daarmee het juridisch instrumentarium, waaronder het omgevingsplan, zal daarmee meteen een essentiële rol spelen in de energietransitie. Tijdens deze sessie wordt een korte inleiding gegeven op de (mogelijke) inzet van het omgevingsplan bij de energietransitie.

De Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij Transitie staat in het teken van een open gesprek of discussie over juridische kwesties die gemeenten tegenkomen in de aardgasvrij transitie.

Voor deze sessie kun je vragen inbrengen over juridische kwesties, wettelijke regelingen etc. maar ook oplossingen die binnen je eigen gemeente al zijn gevonden en die je graag wilt delen. Dat kunnen vragen of oplossingen zijn over uiteenlopende onderwerpen: vergunningen, bestemmingsplannen, natuurwetgeving, aanbesteding, staatssteun, bouwregels, bouwcontracten, regels in het Burgerlijk Wetboek enz. Je kan deze sturen naar Regina Koning, trekker van het thema Juridische (on)mogelijkheden binnen het KLP: regina.koning@vng.nl. En sluit je aan bij de online community op www.aardgasvrijewijken.nl (https://www.aardgasvrijewijken.nl/community/groepen/wetgeving/default.aspx)  die gekoppeld is aan deze sessies, stuur daarvoor een mail naar Regina Koning.

Doelgroep: Gemeentelijke ambtenaren
(een gemeentelijk emailadres is vereist voor deelname)

Aanmelden

Cookie-instellingen