Derde etappe wijkentour warmtetransitie: ’t Ven aardgasvrij, ’t kan!

27-11-2019 23857 keer bekeken

Begin

13-02-2020 om 12:30

Einde

13-02-2020 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Eindhoven

Woningcorporaties en bouwsector staan voor een grote opgave: het ontwikkelen van duurzame nieuwbouw, én het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Omdat hier geen standaardoplossing voor is, organiseren Aedes en Platform31 in samenwerking met de Vernieuwingsagenda een Wijkentour.

Proeftuin

In 2018 is de buurt ’t Ven aangewezen als proeftuin ‘Aardgasvrije wijk ‘t Ven’. De gemeente Eindhoven is trekker van een gezamenlijk plan van aanpak ‘Naar Aardgasvrij verwarmen en koken’. Daarvoor werkt de gemeente samen met woningcorporaties en de netbeheerder. Gemeente en partners betrekken bewoners op een actieve manier bij het maken van dit plan.

't Ven, Eindhoven

De Eindhovense wijk ’t Ven bestaat voor de helft uit sociale huurwoningen. De andere helft is particulier woningbezit. De meeste woningen zijn gebouwd net voor en net na de oorlog. Maar een klein deel is van na 2000. Naast woningen zijn er ook enkele kleine bedrijven gevestigd. De wijk grenst direct aan een groot bedrijventerrein.

Op zoek naar maatwerkoplossingen

Het streven is een mix van individuele all-electric en hybride oplossingen, naast de realisatie van een ‘open warmtenet’. Woonstichting ’thuis heeft in 2017 een 40-tal woningen gerenoveerd naar ‘aardgasvrij ready’. Vervolgens is ’thuis in 2018 gestart met het volledig aardgasvrij maken van de eerste woningen. In 2021 zullen 526 woningen aardgasvrij zijn. In 2030 volgt de hele wijk.

Programma Wijkentour 't Ven

Tijdens deze derde etappe van de Wijkentour kijken we vooral naar de samenwerking op wijkniveau en de bundeling van innovatiekracht in Brainport Regio Eindhoven. Gemeente, woningcorporaties, netbeheerder Enexis, ondernemers en wetenschappers werken met elkaar aan het realiseren van duurzame successen. Een succes wordt het als het ook betaalbaar is voor iedereen. We laten zien hoe bewoners worden betrokken. We zoomen in op de gekozen verduurzamingsconcepten. Tenslotte brengen we een bezoek aan de wijk om met eigen ogen te zien wat dit in de praktijk betekent.

Meer info en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de website van Platform31 en meld je aan via de button.

Aanmelden

Cookie-instellingen