Etappe Wijkentour: hoe wordt Palenstein aardgasvrij? - Platform31

27-01-2020 24404 keer bekeken

Begin

05-11-2020 om 09:30

Einde

05-11-2020 om 13:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Zoetermeer

Woningcorporaties en bouwsector staan voor een grote opgave: het ontwikkelen van duurzame nieuwbouw, én het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Omdat hier geen standaardoplossing voor is, organiseren Aedes en Platform31 in samenwerking met de Vernieuwingsagenda een Wijkentour.

Green Deal Aardgasvrij Palenstein, Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer heeft samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein ondertekend. Door deze samenwerking willen deze partijen gezamenlijk de juiste context creëren om de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties mogelijk te maken. De opgave is omvangrijk, met grote impact voor bewoners, gebouweigenaren, winkeliers, netbeheerders en andere partijen in Zoetermeer.

Wijkentour

Om kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen organiseren Aedes in samenwerking met de partners van de Vernieuwingsagenda (i.c. Bouwend NL, Techniek NL, Stroomversnelling, NVB Bouw en Platform31) een wijkentour voor professionals uit de corporatie- en bouwsector.

Programma wijkentour Palenstein

Tijdens het wijkbezoek wordt allereerst de wijkaanpak en de organisatie van het proces met de betrokken partijen toegelicht. Vervolgens bezoeken we gezamenlijk een op locatie gerealiseerd verduurzamingsproject, waar deelnemers kennis maken met het beoogde resultaat van de wijkaanpak (het aardgasvrij maken van de woningvoorraad) en de kwaliteit van de gerealiseerde verduurzamingsingrepen met eigen ogen kunnen zien.
Na afloop van dit projectbezoek dagen we deelnemers uit: zou dit projectvoorbeeld toegepast kunnen worden in de eigen praktijk? En wat betekent de manier van samenwerken en de toegepaste verduurzamingsconcepten voor de eigen opgave? Deelnemers reflecteren gezamenlijk op de belemmeringen en kansen die in de eigen situatie worden gezien. Op deze manier biedt de wijkentour een versnelde introductie aan op het gebied van werkwijzen, processen en materialen… en hun toepassing.

Voor wie?

Wij nodigen directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uit om deel te nemen.

Meer info en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de website van Platform31 en meld je aan via de button.

Aanmelden

Cookie-instellingen