Inspiratiebijeenomst Innovatieve Aanpakken

12-11-2019 582 keer bekeken

Begin

26-11-2019 om 12:00

Einde

26-11-2019 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Meer weten en leren over de regierol van gemeenten in de verduurzaming van de gebouwde omgeving?

Het programma Innovatieve Aanpakken is gericht op procesinnovatie om zoveel mogelijk woningen ineens of in stappen naar energieneutraal te renoveren. In dit streven hebben gemeenten het voortouw genomen. In de periode 2016-2019 is in projecten gewerkt aan het smeden van coalities om invulling te kunnen geven aan de ambitie van het verhogen van het duurzaamheidsniveau van de bestaande particuliere woningvoorraad.

Vanuit het Klimaatakkoord krijgen gemeenten meer en meer een regierol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het bestuderen van innovatieve projecten biedt een waardevol inkijk in de dynamiek van het verduurzamen van particuliere woningen. In de projecten is geleerd wat daar werkte en wat niet. Tijdens de bijeenkomst willen wij met u het gesprek voeren over de betekenis van de leerervaring voor de regierol van de gemeenten in de gebouwde omgeving. Dit doen wij dat aan de hand van vraagstukken en concrete cases die u in de praktijk tegenkomt.

Programma
U bent vanaf 12.00 uur van harte welkom voor de lunch. Het programma start om 12.45 uur.

12.45 uur                    Opening
                                      Door de ogen van de Innovatieve Aanpakken
                                      In gesprek met Stroomversnelling, Bouwend Nederland en VNG
13.30 – 14.40 uur       Workshopronde 1
14.40 – 14.50 uur       Pauze
14.50 – 16.00 uur       Workshopronde 2
16.00 - 16.30 uur        Feestelijke afsluiting van het programma en uitreiking eindrapport
16.30 – 17.00 uur       Netwerkborrel

Thema’s
Op basis van onderwerpen aangedragen door deelnemers worden de volgende thema’s besproken tijdens de bijeenkomst:

  • Wijken en bewoners voorbereiden op aardgasvrij, de kracht van bottom-up
  • Perspectief voor woningeigenaren in de wijkaanpak
  • Inspelen op individuele vrijheid en het beslisproces van woningeigenaren
  • Koppelen van de wijkaanpak en warmtetransitie
  • Slim naar energieneutraal en de betekenis van deze aanpak voor woningeigenaren én aanbieders
  • Woningeigenaren helpen goed voorbereid aan de slag te gaan met energieneutraal en ontzorgen bij de uitvoering
  • Duurzaam innoveren bij gemeenten, aansluiten bij vraagstukken van bewoners en gemeenten

Inschrijven voor de deelsessies gebeurt op de dag zelf.

Aanmelden
U kunt zich via hier aanmelden  voor de inspiratiebijeenkomst Innovatieve Aanpakken.

Doelgroep
De doelgroep die wij bij het organiseren van de bijeenkomst voor ogen hebben zijn gemeentelijke programmamanagers en beleidsmedewerkers met duurzaamheid in de portefeuille die werken aan de energietransitie. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor medewerkers van gemeenten. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van het email-adres dat u invult. Heeft u geen gemeentelijk emailadres, dan kunt u contact opnemen met vngcongressen@vng.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Cookie-instellingen