Eerste etappe wijkentour warmtetransitie: Zandweerd in Deventer

12-11-2019 1376 keer bekeken

Begin

28-11-2019 om 13:00

Einde

28-11-2019 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

RWZI (Rioolwaterzuivering) van WDO Delta, Roland Holstlaan 2, 7414 KA Deventer

Woningcorporaties en bouwsector staan voor een grote opgave: het ontwikkelen van duurzame nieuwbouw, én het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Omdat hier geen standaardoplossing voor is, organiseren Aedes en Platform31 in samenwerking met de Vernieuwingsagenda een Wijkentour.

Zandweerd, Deventer van het gas

In de vooroorlogse volksbuurt Zandweerd werken de gemeente Deventer, de in de stad werkzame corporaties en het waterschap Drents Overijsselse Delta samen om de wijk te verduurzamen en los te koppelen van het aardgasnetwerk.

Wijkentour

Om kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen organiseren Aedes in samenwerking met de partners van de Vernieuwingsagenda (i.c. Bouwend NL, Techniek NL, Stroomversnelling, NVB Bouw en Platform31) een wijkentour voor professionals uit de corporatie- en bouwsector.

Aanpak in Deventer

De aanpak in Deventer: renoveren en verduurzamen van de bestaande sociale huurwoningen, en aansluiting op een duurzaam warmtenet op basis van de restwarmte van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Tegelijkertijd worden in het project de kansen gepakt om te investeren in het verbeteren van de sociale structuur in de wijk, het verbeteren van de fysieke uitstraling van bebouwing en woonomgeving en het verlagen van de hittestress.

Programma wijkentour Zandweerd

Tijdens het wijkbezoek wordt allereerst de wijkaanpak en de organisatie van het proces met de betrokken partijen toegelicht. Vervolgens bezoeken we gezamenlijk een op locatie gerealiseerd verduurzamingsproject, waar deelnemers kennismaken met het beoogde resultaat van de wijkaanpak (het aardgasvrij maken van de woningvoorraad) en de kwaliteit van de gerealiseerde verduurzamingsingrepen met eigen ogen kunnen zien. Na afloop van dit projectbezoek dagen we deelnemers uit: zou dit projectvoorbeeld toegepast kunnen worden in de eigen praktijk? En wat betekent de manier van samenwerken en de toegepaste verduurzamingsconcepten voor de eigen opgave? Deelnemers reflecteren gezamenlijk op de belemmeringen en kansen die in de eigen situatie worden gezien. Op deze manier biedt de wijkentour een versnelde introductie aan op het gebied van werkwijzen, processen en materialen… en hun toepassing.

Voor wie?

Wij nodigen directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uit om deel te nemen.

Meer info en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de website van Platform31 en meld je aan via de button.

Aanmelden

Cookie-instellingen