Standaard en Streefwaarden van Woningen

29-10-2019 5591 keer bekeken

Begin

01-11-2019 om 13:15

Einde

01-11-2019 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

The Green House - Croeselaan 16 - Utrecht

In het Klimaatakkoord is een afspraak gemaakt over de 'Standaard & Streefwaarden'. Dit heeft betrekking op het vaststellen van een Standaard (kWh/m2) voor de bestaande woningbouw. Deze methodiek sluit aan bij de BENG. Daarnaast zullen streefwaarden worden geformuleerd voor de afzonderlijke bouwdelen wanneer een of meer enkelvoudige maatregelen worden uitgevoerd. Wat betekent deze afspraak uit het Klimaatakkoord voor uw proeftuin en de wijkgerichte aanpak?

Programma: 

  • 13.15 Inloop
  • 13.45 Start met toelichting Ministerie van BZK op de Standaard & Streefwaarden
  • 14:30 Koffiepauze
  • 14.45 De 'Techniek' achter de Standaard & Streefwaarden (Nieman Raadgevende Ingenieurs)
  • 15.45 Vragen en discussie over welke mogelijkheden de Standaard & Streefwaarden biedt voor de proeftuin en de wijkgerichte aanpak.
  • 16.30 Afsluiting met netwerkborrel

AANMELDEN

 

Cookie-instellingen