Marktordening Warmte

24-10-2019 2832 keer bekeken

Begin

05-12-2019 om 09:30

Einde

05-12-2019 om 13:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht

Deze bijeenkomst staat helemaal in het teken van de marktordening Warmte. We lichten de laatste stand van zaken toe en geven een toelichting op het proces. 

Achtergrond
De huidige Warmtewet wordt vervangen door de Warmtewet 2.0. De VNG is in gesprek met het Ministerie van EZK over de Warmtewet 2.0. Deze wet moet het mogelijk maken dat de publieke waarden worden geborgd en dat gemeenten ook hun regierol in de wijkgerichte aanpak kunnen vervullen. Hiervoor is ook een proces van Joint Fact Finding, uitgevoerd door TNO-ECN, in de zomer opgestart. De bevindingen zullen worden meegenomen in de gesprekken over de Warmtewet 2.0. 

Het exacte programma volgt nog. 

Aanmelden

Cookie-instellingen