De rol van raadsleden in de warmtetransitie

16-10-2019 747 keer bekeken

Begin

02-12-2019 om 16:00

Einde

02-12-2019 om 22:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Stadhuis Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen

Uit trajecten van Platform31 en haar partners blijkt dat raadsleden nog worstelen met de rol die zij kunnen pakken in de warmtetransitie. Platform31 gaat dit najaar met raadsleden en griffiers op zoektocht. Ben je erbij?

De rol van raadsleden en griffiers in de warmtetransitie

Alle Nederlandse gemeenten zetten de komende jaren de warmtetransitie in gang. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er moet dus flink wat gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om besluiten te nemen en kaders te stellen. Bijvoorbeeld rond de Transitievisie Warmte die er in 2021 moet zijn waarin gemeenten aangeven welke wijk wanneer aan de beurt is. Uit eerdere trajecten van Platform31 en haar partners blijkt dat raadsleden hier nog mee worstelen. Zij willen weten welke rol zij kunnen pakken in deze transitie. Platform31 gaat dit najaar met raadsleden en griffiers op zoektocht. Ben je erbij?

Wat kun je verwachten?

Met een groep van 15 tot 20 raadsleden en griffiers uit heel Nederland delen we kennis en ideeën over de transitie naar aardgasvrije wijken. Onderwerpen als rolverdeling, burgerparticipatie, communicatie en democratische besluitvorming passeren hierbij de revue. Ook brengen wij je op de hoogte van inzichten over het besluitvormingsproces en betrokkenheid van bewoners uit recente projecten van Platform31. In de bijeenkomst halen we op tegen welke knelpunten uw gemeenteraad aanloopt in deze transitie, welke vragen dat oproept en aan welke kennis behoefte is. Ook verkennen we op welke manier je hier graag meer over zou willen leren. Op basis van de inzichten uit deze bijeenkomst ontwikkelt Platform31 in 2020 gerichte kennissessies en materialen om raadsleden en griffiers te ondersteunen.

Keuze uit twee locaties

We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met het Kennis- en Leerprogramma Programma Aardgasvrije Wijken, de Vereniging van Raadsleden en de Vereniging van Griffiers. De bijeenkomst vindt twee keer en in verschillende delen van het land plaats om voldoende raadsleden en griffiers de kans te geven mee te doen. Je hebt de keuze uit deelnemen op vrijdag 22 november van 13.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis te Gouda of op maandag 2 december van 16.00 tot 20.00 uur (met broodmaaltijd) op het gemeentehuis te Nijmegen.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Door deel te nemen heb je invloed op welke onderwerpen in de te ontwerpen kennissessies behandeld zullen gaan worden. Je kunt er vervolgens op een later moment voor kiezen om ook deel te nemen aan de kennissessies.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn exclusief voor raadsleden en griffiers die al actief bezig zijn met de warmtetransitie. U weet op hoofdlijnen waar de transitie over gaat en kunt hierop reflecteren. Er loopt bijvoorbeeld een proeftuin of een pilot, waarbij de gemeenteraad actief betrokken is (geweest). Of het onderwerp is besproken in een raadswerkgroep over de warmtetransitie of energietransitie.

Wij streven per bijeenkomst naar een diverse mix van 15 tot 20 raadsleden en griffiers. Dit kan ertoe leiden dat we een selectie moeten maken. 

Ben je raadslid of griffier in een gemeente die al actief bezig is met de warmtetransitie, wil je ervaringen uitwisselen met collega’s uit andere gemeenten en meer kennis opdoen over de transitie? Meld je dan snel aan!

Aanmelden

Meld je aan via de website van Platform31

Cookie-instellingen