Samenwerken in de wijkgerichte aanpak: gemeenten en netbeheerders (herhaling)

17-09-2019 650 keer bekeken

Begin

15-10-2019 om 10:00

Einde

15-10-2019 om 13:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Deze bijeenkomst is geannuleerd

Het Kennis- en leerprogramma aardgasvrije wijken en Netbeheer Nederland organiseren een gezamenlijke bijeenkomst op 15 oktober om met zowel gemeenten als netbeheerders te spreken over de wijze waarop deze partijen elkaar de komende jaren nodig hebben en verder kunnen helpen.

Waarom deze bijeenkomst?

Op 28 juni jl. zijn de plannen uit het Klimaatakkoord gepresenteerd en daarin wordt veel van gemeenten verwacht. Zo krijgen gemeenten de regierol bij het komen tot aardgasvrije wijken en moeten alle gemeenten eind 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld.  Vervolgens moet de gemeente per wijk een uitvoeringsplan opstellen.

Bij het maken van deze plannen is het belangrijk inzicht te hebben in de planningen van de verschillende partijen en rekening te houden met de bestaande en toekomstige energie-infrastructuur. Hoeveel capaciteit is er nog op het elektriciteitsnet? Wat is het materiaal van het gasnet? Hoeveel ruimte is er nodig in de ondergrond en bovengrond?

Kortom, gemeenten en netbeheerders gaan nog intensiever samenwerken de komende jaren. Het is daarom van belang om kennis te delen en inzicht te hebben in elkaars belangen, verwachtingen, planningen en werkwijze.  

Programma

Deze bijeenkomst geeft meer inzicht in wat er van gemeenten verwacht wordt, bij de transitievisie warmte (aan welke eisen moet het voldoen) en welke processen gemeenten daarbij kunnen doorlopen. 

Netbeheer NL zal inzicht geven in welke informatie in hun ogen van belang is bij het maken van keuzes voor een aardgasvrije wijk.

Ook zal de projectleider van een proeftuin aardgasvrije wijk samen met de lokale netbeheerder vertellen hoe zij het proces in de praktijk hebben aangepakt. Van het vervangen van oude gasleidingen, het aanleggen van een tijdelijk gasnet- light, op weg naar een aardgasvrije wijk.  Welke afwegingen hebben zij gemaakt? Waar zijn zij tegen aan gelopen? Welke tips hebben ze voor gemeenten met wijken waar de gasleidingen ook voor 2030 vervangen moeten worden, zijn die wel een logische keuze om te starten?

Cookie-instellingen