Ronde van Nederland Provincie Noord-Brabant

13-09-2019 2269 keer bekeken

Begin

07-11-2019 om 09:30

Einde

07-11-2019 om 15:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Evoluon, Noord Brabantlaan 1A te Eindhoven (zaal: Corpuszaal)

Op donderdag 7 november vindt de Ronde van Nederland Noord-Brabant plaats.

De bijeenkomst staat in het teken van de resultaten van de Leidraad als hulpmiddel voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en de tweede uitvraag proeftuin aardgasvrije wijken voor gemeenten. Daarnaast zijn er inhoudelijke bijdragen van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en zijn de accounthouders van het Nationaal Programma RES aanwezig voor vragen. 

Programma

Uitgangspunten voor het programma zijn dat we de twee hoofdonderwerpen (Leidraad en tweede uitvraag proeftuinen in het kader van het PAW) graag in samenhang willen toelichten. Ook willen we alle gemeenten in de gelegenheid stellen om alle informatie over beide onderwerpen tot zich te nemen. 

09.30 uur         Inloop met koffie/thee
10.00 uur         Welkom en opening door de provincie
10.15 uur         Overkoepelend verhaal (aanleiding, context, samenhang tussen
                          Leidraad en Aanvraag proeftuinen) 
10.30 uur         Toelichting ECW en PBL over de Leidraad – onderdeel Startanalyse
11.30 uur         Korte koffie-/theepauze
11.45 uur         Vervolg Toelichting ECW over de Leidraad – Handreiking voor
                          lokale analyse
12.15 uur         Ruimte voor vragen
12.45 uur         Lunch
13.30 uur         Toelichting PAW op Tweede uitvraag Proeftuinen 
14.30 uur         Gezamenlijke drankje en mogelijkheid voor individuele vragen aan
                          accounthouders PAW, NP RES, ECW experts en VNG medewerkers
15.30 uur         Einde bijeenkomst

Aanmelden

Cookie-instellingen