Ronde van Nederland Provincie Noord-Holland

12-09-2019 340 keer bekeken

Begin

30-10-2019 om 09:00

Einde

30-10-2019 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Provinciehuis, Dreef 3 te Haarlem (zaal: Johan Remkeszaal)

De provincie Noord-Holland, het Servicepunt Duurzame Energie, het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) organiseren op 30 oktober De Ronde van Nederland.

De bijeenkomst staat in het teken van de resultaten van de Leidraad als hulpmiddel voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en de tweede uitvraag proeftuin aardgasvrije wijken voor gemeenten. Daarnaast zijn er inhoudelijke bijdragen van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en zijn de accounthouders van het Nationaal Programma RES aanwezig voor vragen. 
Ook zullen we stilstaan bij de subsidie van de provincie om te komen tot wijkuitvoeringsplannen. En is er gelegenheid om daarover met elkaar in gesprek te gaan. 

 Programma

Uitgangspunten voor het programma zijn dat we de twee hoofdonderwerpen (Leidraad en tweede uitvraag proeftuinen in het kader van het PAW) graag in samenhang willen toelichten. Ook willen we alle gemeenten in de gelegenheid stellen om alle informatie over beide onderwerpen tot zich te nemen. 

Programma

De dag zal worden begeleid door Maarten van Poelgeest.

09.00 uur       Ontvangst
09.30 uur       Welkom door Provincie Noord-Holland, PAW, ECW, 
                        Servicepunt Duurzame Energie
10.00 uur       ECW programma Leidraad eerste werkbare versie
12.00 uur       Lunch
13.00 uur       PAW proeftuin aardgasvrije wijken
                        Tweede uitvraag in perspectief
                        Korte impressie huidige proeftuinen: Purmerend en Amsterdam 
14.00 uur       Waarom 2e uitvraag
                        Uitleg aanvraag procedure
                        Toelichting deelsessies
14.30 uur       Korte pauze
14.45 uur       Parallelsessies*: BZK, WUP (wijkuitvoeringsplannen en subsidie Prov NH),    
                        TVW/Leidraad
16.15 uur       Borrel
*Op de dag zelf maak je een keuze uit de sessies

Aanmelden