Koppelkansen: verbinden van opgaven in de wijk

07-07-2021
10824 keer bekeken

Het aardgasvrij maken van een wijk is een kans om sociaal-economische en fysieke opgaven, zoals klimaatadaptatie, aan te pakken. Sommige maatregelen laten zich goed combineren en vergroten draagvlak onder bewoners. Hoe je dat kan doen laten we zien in een infographic, podcast en een inspiratieboek.

Infographic

De infographic geeft informatie van veel voorkomende opgaven die spelen in de wijk. Onderwerpen als klimaatadaptatie, gezondheid en armoede en schuldenproblematiek zijn via inspiratiesheets uitgelicht met tips en linken. Centraal staat de wijkanalyse, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt waar kansen liggen om aardgasvrij te verbinden aan andere opgaven. Hiermee kruip je in de huid van de wijk en breng je in kaart welke opgaven er liggen, wat bewoners belangrijk vinden en waar collega’s mee bezig zijn in de wijk.

Podcast aardgasvrije wijk en werkgelegenheid

Hoe eenvoudig of ingewikkeld is het om met het realiseren van de aardgasvrije wijk, werkgelegenheid te creëren? In deze podcast gaan we daarover in gesprek met WijkEnergieWerkt, die de energietransitie inzet om werkgelegenheid te creëren en zo de sociaaleconomische positie van bewoners verbetert. Luister naar de podcast.

Inspiratieboek

De energietransitie als vliegwiel benutten voor het verbeteren van de leefbaarheid in kwetsbare wijken. Het klinkt mooi, maar hoe krijg je het voor elkaar? Dit onderzoeken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit, samen met 17 deelnemende gemeenten (en hun partners) en het Programma Aardgasvrije Wijken, sinds eind 2018 in het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Het verzilveren van de zogenaamde koppelkansen gaat echter niet vanzelf. Maar het kan en dit inspiratieboek laat zien hoe.

Leerkring

Het veranderend klimaat leidt tot hittestress, wateroverlast en droogte. Klimaatadaptieve maatregelen zijn vaak goed te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. In een aantal proeftuinen is deze verbinding dan ook gelegd. Rondom dit thema gaat een kennis- en leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije wijken van start. Doel is inspiratie opdoen  en vragen en inzichten delen met gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan. Platform 31 organiseert de leerkring in samenwerking met PAW.

Webinar terugkijken

In de PAW aan tafel van 17 juni werd onder meer de brede wijkaanpak in Zoetermeer en de resultaten van het Experimentenprogramma Verduurzaming Kwetsbare Wijken besproken. Kijk hier het webinar terug.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen