Design Sprint: oplossingen integrale aanpak Arbeidsmarkt & scholing - PAW

07-03-2022

Begin

19-04-2022 om 09:30

Einde

22-04-2022 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

ANNE Centraal te Utrecht

Wil jij in korte tijd nieuwe oplossingen vinden om verder te komen met de integrale aanpak van de aardgasvrije opgave? En werk je voor een gemeente aan het thema arbeidsmarkt & scholing? Doe dan mee met de Design Sprint van 18 tot 22 april 2022 in Utrecht! 

Wicked problems: Design Thinking helpt 

Bij de integrale aanpak van de aardgasvrije opgave krijg je te maken met zogeheten wicked problems: complexe dilemma's en uitdagingen waarvoor niet één pasklaar antwoord bestaat. De vraag naar technisch geschoolde mensen zal toenemen naarmate meer wijken van het gas af gaan. Kwesties die dan opdoemen rond arbeidsmarkt en scholing, zijn onder meer: hoe krijg je meer technisch personeel? Hoe betrek je (lokale) onderwijsinstellingen bij de aardgasvrij opgave? Hoe zet je mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in? Hoe benut je vrijwillige energiecoaches in de aardgasvrije wijken? En hoe beïnvloedt vrijwillige inzet de opschaling?  

Design Thinking helpt je hierbij verder. 

Tijdens de Design Sprint werken we vier dagen aan vraagstukken rond de integrale aanpak van 'Arbeidsmarkt & scholing' en de aardgasvrije opgave. Dat doe je met collega's die ook werken aan deze thema's. Je doet dat via een wetenschappelijk bewezen denkmethode: Design Thinking. De Design Sprint leidt tot nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen. De beste optie werken we uit tot een 'prototype'. En dat testen we in de twee weken na de sprintweek. Zo nemen we barrières weg en zorgen we voor synergie.  Op 12 mei 2022 presenteren we in een online sessie het resultaat van de sprint (en die van een sprint over Levensloopbestendig wonen).  

Kijk de video over Design Thinking en Design Sprints op youtube.com

Voor jou? 

De Design Sprint is toegankelijk voor mensen die (direct of indirect) werken voor een gemeente met diverse relevante expertises; denk aan sociaal domein (inkomen, onderwijs, uitkeringen, WMO etc.), dienstverlening, data, wijkaanpak (gebiedsregisseurs, buurtcoaches) en de energietransitie (warmte, duurzaamheid).  

Kies je rol 

Een Design Sprint vraagt deelnemers in verschillende rollen. Kijk wat het best bij jou past en meld je aan! Ervaring met Design Sprints is niet nodig, een open, nieuwsgierige en empathische houding wel.  

  • Ervaringsdeskundigen (tijdsbesteding: 2 uur): voorafgaand aan de sprintweek we je interviewen over het probleem; jouw input gebruiken we op de eerst dag om het probleem scherp te stellen. En tijdens de eindbijeenkomst zie je de prototype-oplossing. 
  • Sprint Teamleden (tijdsbesteding: 5 dagen, waarvan 4 dagen in Utrecht): medewerkers van gemeenten of daaraan gelieerde partijen met expertise op één of meer van de volgende gebieden: sociaal domein (inkomen, onderwijs, uitkeringen, WMO), dienstverlening, data, wijkaanpak (gebiedsregisseurs, buurtcoaches) en energietransitie (warmte, duurzaamheid). 
  • Testers (tijdsbesteding: 2 uur): In de twee weken na de Sprintweek testen we de prototype-oplossing in de praktijk. Hiervoor zoeken we mensen die onder begeleiding met het nieuwe prototype aan de slag gaan in hun eigen praktijk. Zo ervaren we wat werkt en wat beter kan.

Meld je aan! 

Heb je interesse en ben je beschikbaar, meld je dan aan! Stuur een mail aan Maaike Liem: maaike.liem@vng.nl. Neem ook bij twijfel gerust contact op. Samen kijken we naar de mogelijkheden. 

Cookie-instellingen