Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije Wijken - P31

29-07-2021

Begin

16-09-2021 om 14:00

Einde

16-09-2021 om 15:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

n deze bijeenkomst van de leerkring delen we vragen en wisselen ervaring uit met andere gemeenten rond de thema’s communicatie en participatie en de mogelijke sleutelrol die bedrijven kunnen vervullen.

Commerciële utiliteitsgebouwen kennen verschillende eigendomssituaties en zijn soms onderdeel van een VvE. Er zijn meerdere partijen betrokken met alle hun eigen belangen. De energievraag kan anders liggen dan bij woningen en ook de financieringsmogelijkheden verschillen. Toch zullen ook deze gebouwen in veel gevallen moeten worden verduurzaamd en van een alternatieve warmtebron worden voorzien.

De afgelopen maanden heeft Platform31 gewerkt aan het opzetten van een kennisgroep waarin nu een 15-tal gemeenten vragen en ervaringen uitwisselen omtrent het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw gekoppeld aan het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Onderwerpen die in de leerkring naar voren komen zijn:

  • Communicatie & participatie van gemeenten richting bedrijven en andersom
  • Mogelijke sleutelpositie van bedrijven in wijken
  • Consequenties aardgasvrije bedrijfsvoering voor werkprocessen en financiën van bedrijven
  • Wat te doen met aandacht van gemeenten voor naast woonwijken gelegen bedrijventerreinen: hoe kunnen zij elkaars transitie ondersteunen?
  • Verbouw vs. sloop-nieuwbouw van panden (utiliteit en woningen)?

Wat gaan we doen

Deze bijeenkomst staan twee onderwerpen op de agenda:

Communicatie en participatie: Voor dit onderwerp zijn de volgende vragen opgesteld:

  • Hoe kunnen in het bijzonder de utiliteitseigenaren worden gevonden en gecontacteerd?
  • Hoe organiseer je participatie en communicatie van bewoners én utiliteitspartijen? Kan dat beter in een groep of moeten ze apart benaderd worden?
  • Hoe houd je contact met de sentimenten in de wijk, om zo ‘opstand’ te voorkomen?

Tijdens de vakantiemaanden is door Platform31 kennis hierover verzameld en op deze bijeenkomst zullen de resultaten hiervan worden gedeeld en besproken.

Mogelijke sleutelpositie van bedrijven in wijken: Voor dit onderwerp gaat Platform31 ook kennis verzamelen en zullen we meer specifieke leervragen formuleren.

Voor wie?

De leerkring en deze bijeenkomst is voor gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan. Wilt u hieraan deelnemen meldt u zich dan via de groene knop aan voor deze bijeenkomst.

Kennisbehoefte peilen

Platform31 wil graag beter inzicht krijgen in de kennisbehoefte van gemeenten. Vul daarvoor deze enquête in

Aanmelden en meer informatie

Wil je je aanmelden of heb je vragen over dit evenement? Klik op de button hieronder. 

Meer informatie en aanmelden

Cookie-instellingen