Werkgelegenheid

Door het maken van een wijkanalyse heb je een beter beeld gekregen van de wijk. Dat helpt bij het leggen van de juiste verbindingen, waardoor betrokkenheid en draagvlak van bewoners voor het aardgasvrij maken van de wijk wordt vergroot. Door te verbinden zorg je niet alleen voor een succesvollere aanpak aardgasvrije wijken, maar draag je ook bij aan andere belangrijke (gemeentelijke) opgaven. In deze inspiratiesheet lees je hoe je slim verbindt met de opgaven die er al liggen op het gebied van werkgelegenheid.

Werkgelegenheid als belangrijke opgave in de wijk

Tijdens de wijkanalyse heb je geconcludeerd dat werkgelegenheid een belangrijke opgave is in de wijk die je aardgasvrij wilt maken. Afhankelijk van de kenmerken van de wijk, de mensen die er wonen en hun achtergrond zijn er uiteenlopende kansen voor verbinding.

Verken samen win-win situaties

Maak eens kennis met collega’s van afdelingen die bezig zijn met werkgelegenheid in de wijk, denk aan economie en welzijn. Vul die verkenning aan met gesprekken met andere relevante partijen in de wijk zoals ondernemers, scholen en het UWV. Je zult zien dat je al snel tot verrassende win-win situaties komt. Zo is er mogelijk een tekort aan (technisch) personeel om de energietransitie uit te voeren. Wellicht kunnen wijkbewoners zonder werk ingezet worden om de aanpak aardgasvrije wijken mee uit te voeren?


Kansen door en tips voor verbinding

We maken het concreet. Een aantal koppelkansen:

  • Kijk of je lokale ondernemers kunt betrekken bij de werkzaamheden, zo maak je hen onderdeel van de oplossing. Dat kun je doen door je daarop te focussen bij aanbestedingen. Als de werkzaamheden daar te groot voor zijn, kun je kijken of je deelopdrachten kunt formuleren of partijen kunt laten samenwerken. Zo vergroot je meteen de zakelijke verbanden in de wijk.
  • Mogelijk kun je bewoners (met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt) inzetten om kleine of grote klussen op te pakken in ‘hun’ wijk. Behalve dat je daarmee een eventueel tekort aan personeel kunt opvangen en bewoners laat participeren in werk, versterk je daarmee ook de sociale verbindingen in de wijk.
  • Het ligt voor de hand om de verbinding tussen aardgasvrij en werkgelegenheid wijk-specifiek aan te pakken. Echter de ervaring leert dat mensen die in de wijk woonachtig zijn, niet altijd willen werken in hun eigen wijk. Kijk daarom naar mogelijkheden om mensen daar waar mogelijk in te zetten in een wijk naar keuze en niet per sé in hun eigen woonwijk.
  • Wellicht kun je op een bestaande plek ik de wijk informatie over de aanpak aardgasvrij delen, denk aan een buurthuis of een andere plek waar wijkbewoners elkaar ontmoeten. Heb op die fysieke plek ook aandacht voor vacatures die interessant kunnen zijn voor wijkbewoners. Werk hiervoor bijvoorbeeld samen met het UWV.
  • Je zou buurtbewoners ook kunnen trainen om een rol te nemen in de opgave. Zo zou je kunnen denken aan een lokale energiecoach of een lokale contactpersoon bij vragen tijdens de werkzaamheden.

Voordelen van slim verbinden voor jou, de wijk en de gemeente

Bij het verbinden van opgaven ligt complexiteit op de loer. Maak daarom goede procesafspraken en een duidelijke rol- en taakverdeling met collega’s en samenwerkingspartners bij andere organisaties die in de wijk actief zijn. De voordelen van een integrale aanpak zijn vele malen groter dan de nadelen. Door te verbinden is de kans op het realiseren van een aardgasvrije wijk groter, wordt de wijk sterker op meerdere fronten en levert het de gemeente kostenbesparingen, efficiëntie, betrokkenheid en draagvlak op. Grijp deze kans daarom aan. Samen kom je verder!

Praktijkvoorbeeld gemeente Venlo

Om het (toekomstige) tekort in goed opgeleide arbeidskrachten voor de energietransitie te kunnen opvangen, startte Venlo een experiment met CIVIL (Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg). CIVIL zorgt voor omscholing, waarna studenten een erkend diploma én werkgarantie krijgen. Eveneens stimuleert Venlo mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de hand van concrete vragen uit de markt aan de slag te gaan in de energietransitie. Om vraag en aanbod te koppelen is een werkservicepunt in het leven geroepen.

In Venlo zetten ze omscholing met erkende diploma’s én werkgarantie in om het tekort aan personeel voor de energietransitie op te vangen.

Lees meer over de aanpak in Venlo op www.morgeninvenlo.nl

Cookie-instellingen