Verbetering fysieke leefomgeving

Door het maken van een wijkanalyse heb je een beter beeld gekregen van de wijk. Dat helpt bij het leggen van de juiste verbindingen, waardoor betrokkenheid en draagvlak van bewoners voor het aardgasvrij maken van de wijk wordt vergroot. Door te verbinden zorg je niet alleen voor een succesvollere aanpak aardgasvrije wijken, maar draag je ook bij aan andere belangrijke (gemeentelijke) opgaven. In deze inspiratiesheet lees je hoe je slim verbindt met de opgaven die er al liggen om de fysieke leefomgeving te verbeteren.

Verbeteren fysieke leefomgeving als belangrijke opgave in de wijk

Tijdens de wijkanalyse heb je geconcludeerd dat het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving een belangrijke opgave is in de wijk die je aardgasvrij wilt maken. Afhankelijk van de kenmerken van de wijk, de mensen die er wonen en hun achtergrond zijn er uiteenlopende kansen voor verbinding.

Verken samen win-win situaties

Maak eens kennis met collega’s van afdelingen die bezig zijn de fysieke leefomgeving in de wijk, denk aan ruimtelijke ordening, waterstaatszaken, milieu, natuur, verkeer en vervoer. Vul die verkenning aan met gesprekken met andere relevante partijen in de wijk zoals woningcorporaties, politie en natuurorganisaties. Je zult zien dat je al snel tot verrassende win-win situaties komt. Zo zou je mogelijk kunnen aansluiten bij bouwwerkzaamheden die al gepland zijn in de wijk. Of anders de werkzaamheden voor aardgasvrij uitbreiden met bouwplannen die er liggen voor andere opgaven in de openbare ruimte. In één keer een grote fysieke verbeterslag maken zorgt vaak voor meer draagvlak dan wanneer er meerdere keren ‘een schop in de grond’ moet.

 

Kansen door en tips voor verbinding

De concrete win-win situaties, bij het aardgasvrij maken van de wijk en tegelijkertijd de leefomgeving verbeteren, zijn in te delen naar drie soorten verbeteringen:

  • Ondergrondse infrastructuren: werkzaamheden die toch al uitgevoerd moeten worden zoals het (ver)leggen van leidingen, kabels en rioleringen kunnen goed gecombineerd worden met de bouwwerkzaamheden voor het aardgasvrij maken van een wijk. Denk ook aan het plaatsen van bijvoorbeeld laadpalen.
  • Bovengrondse infrastructuren: het realiseren van parkeerplaatsen, het verbeteren van de wegen en het opknappen van de openbare voorzieningen. Activiteiten die allemaal bijdragen aan een totale kwaliteitsverbetering van een wijk. 
  • Ontmoeten en ontspanning: meer natuur in de wijk nodigt uit om te ontspannen, ontmoeten en bewegen. Dit heeft een positieve invloed op de sociale cohesie en op zowel de mentale als fysieke gezondheid van de bewoners in de wijk.

Meer inspiratie voor het combineren van aardgasvrije wijken met andere opgaven in de fysieke leefomgeving? Lees de inspiratiesheets over klimaatadaptatie, veiligheid en overlast, en sociale cohesie en eenzaamheid.

Voordelen van slim verbinden voor jou, de wijk en de gemeente

Bij het verbinden van opgaven ligt complexiteit op de loer. Maak daarom goede procesafspraken en een duidelijke rol- en taakverdeling met collega’s en samenwerkingspartners bij andere organisaties die in de wijk actief zijn. De voordelen van een integrale aanpak zijn vele malen groter dan de nadelen. Door te verbinden is de kans op het realiseren van een aardgasvrije wijk groter, wordt de wijk sterker op meerdere fronten en levert het de gemeente kostenbesparingen, efficiëntie, betrokkenheid en draagvlak op. Grijp deze kans daarom aan. Samen kom je verder!

Praktijkvoorbeeld gemeente Hilversum

Elke wijk vraagt om een eigen aanpak. In Hilversum Noordelijke Meent wonen veel mensen die graag in de wijk blijven wonen. De bestaande woningen worden daarom slim aangepast aan deze wensen, maar ook de leefomgeving die daar bij hoort wordt aangepakt. De koppeling van woning en leefomgeving zorgt voor minder (slechts één keer) overlast voor de bewoners én een fijnere woon- en leefomgeving. Voor de gemeente leidt dit natuurlijk tot efficiency voordelen.

Motivatie ontstaat door een combinatie van urgentie en perspectief.
Bas de Jong, kwartiermaker aardgasvrije wijken Noordelijke Meent, Hilversum

Lees meer over de aanpak in Hilversum.

 

Cookie-instellingen