Klimaatadaptatie

Door het maken van een wijkanalyse heb je een beter beeld gekregen van de wijk. Dat helpt bij het leggen van de juiste verbindingen, waardoor betrokkenheid en draagvlak van bewoners voor het aardgasvrij maken van de wijk wordt vergroot. Door te verbinden zorg je niet alleen voor een succesvollere aanpak aardgasvrije wijken, maar draag je ook bij aan andere belangrijke (gemeentelijke) opgaven. In deze inspiratiesheet lees je hoe je slim verbindt met de opgaven die er al liggen op het gebied van klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie als belangrijke opgave in de wijk

Tijdens de wijkanalyse heb je geconcludeerd dat klimaatadaptatie een belangrijke opgave is in de wijk die je aardgasvrij wilt maken. Afhankelijk van de kenmerken van de wijk, de mensen die er wonen en hun achtergrond zijn er uiteenlopende kansen voor verbinding.

Verken samen win-win situaties

Maak eens kennis met collega’s van afdelingen die bezig zijn met klimaatadaptatie in de wijk, zoals milieu, verkeer en vervoer of natuur. Vul die verkenning aan met gesprekken met andere relevante partijen in de wijk zoals natuur- en landbouworganisaties. Je zult zien dat je al snel tot verrassende win-win situaties komt. Want zou je bijvoorbeeld, als er toch bouwwerkzaamheden in de wijk plaatsvinden, meteen meer groen terug kunnen plaatsen of wadi’s aan kunnen leggen voor de verbetering van de waterberging? Zou dat het draagvlak onder bewoners voor aardgasvrij vergroten?

 

Kansen door en tips voor verbinding

Veel klimaatadaptieve maatregelen tegen hittestress, wateroverlast en droogte zijn uitstekend te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. Hoe meer maatregelen we nemen ten behoeve van klimaatbestendige wijken, hoe beter en gezonder het binnenklimaat en de leefomgeving wordt voor bewoners. Bovendien kunnen ze soms kostenneutraal worden gerealiseerd als ze voortijdig in het ontwikkelproces worden meegenomen. Enkele concrete verbindingstips voor aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie:

 • Meer groen is een thema dat veel bewoners, zeker in steden, aanspreekt. Overweeg om dat mee te nemen wanneer je over aardgasvrij communiceert richting bewoners. Zo kun je ervoor kiezen om niet te spreken over een ‘Aardgasvrije’-wijk, maar over een ‘Groene wijk’.
 • In wijken waar klimaatadaptatie hoog op de agenda staat zijn mogelijk al collectieve initiatieven ontstaan. Het kan kansrijk zijn om in het participatie- en communicatietraject aan te sluiten bij deze groepen.
 • Je zou bij de aanleg van het warmtenet voor groencompensatie kunnen kiezen. Betrek daar dan vooral een ecoloog en buurtbewoners bij.
 • Indien er al concrete werkzaamheden gepland zijn voor klimaatadaptatie kun je daar met de warmtetransitie op aansluiten. Denk aan:
  • Ondergrondse én bovengrondse maatregelen.
  • Werkzaamheden voor waterdoorlatende bestrating en groene daken.
  • Projecten om tuinen te onttegelen.
  • De werkzaamheden voor of aan stadsbeken, wadi’s en verlaagde wegen.
  • Maatregelen tegen hitte-eilandeffect (Urban heat island) zoals: boombeplanting, groene daktuinen en groene gevels.

Voordelen van slim verbinden voor jou, de wijk en de gemeente

Bij het verbinden van opgaven ligt complexiteit op de loer. Maak daarom goede procesafspraken en een duidelijke rol- en taakverdeling met collega’s en samenwerkingspartners bij andere organisaties die in de wijk actief zijn. De voordelen van een integrale aanpak zijn vele malen groter dan de nadelen. Door te verbinden is de kans op het realiseren van een aardgasvrije wijk groter, wordt de wijk sterker op meerdere fronten en levert het de gemeente kostenbesparingen, efficiëntie, betrokkenheid en draagvlak op. Grijp deze kans daarom aan. Samen kom je verder!

Praktijkvoorbeeld gemeente Groningen

Op beleidsniveau liggen er kansen voor verbinding in relatie met de omgevingsvisie (omgevingswet). Deze zorgt er bij de gemeente Groningen voor dat er integraal gewerkt wordt. Zo heeft Groningen in de omgevingsvisie benoemd dat klimaatadaptatie als integraal onderdeel door alle opgaven heen moet worden meegenomen. In de wijk Paddepoel leidt dat ertoe dat de wensen uit de wijk en de aanleg van een warmtenet aangegrepen worden om straten klimaatadaptiever in te richten.

Op beleidsniveau liggen er kansen voor verbinding in relatie met de omgevingsvisie (omgevingswet).
Gemeente Groningen

Cookie-instellingen