Armoede en schuldenproblematiek

Door het maken van een wijkanalyse heb je een beter beeld gekregen van de wijk. Dat helpt bij het leggen van de juiste verbindingen, waardoor betrokkenheid en draagvlak van bewoners voor het aardgasvrij maken van de wijk wordt vergroot. Door te verbinden zorg je niet alleen voor een succesvollere aanpak aardgasvrije wijken, maar draag je ook bij aan andere belangrijke (gemeentelijke) opgaven. In deze inspiratiesheet lees je hoe je slim verbindt met de opgaven die er al liggen op het gebied van armoede en schulden.

Armoede en schulden als belangrijke opgaven in de wijk

Tijdens de wijkanalyse heb je geconcludeerd dat de aanpak van armoede en schulden belangrijke opgaven zijn in de wijk die je aardgasvrij wilt maken. Afhankelijk van de kenmerken van de wijk, de mensen die er wonen en hun achtergrond zijn er uiteenlopende kansen voor verbinding.

Verken samen win-win situaties

Maak eens kennis met collega’s van afdelingen die bezig zijn met de aanpak van armoede en schulden in de wijk, denk aan welzijn, sociale zaken of economie. Vul die verkenning aan met gesprekken met andere relevante partijen in de wijk zoals zorg- en welzijnsorganisaties en hulpverlening. Je zult zien dat je al snel tot verrassende win-win situaties komt. Zo is er bij bewoners die leven in een armoedesituatie bijvoorbeeld ook vaak sprake van energiearmoede. Ze wonen vaak in slecht geïsoleerde huizen waardoor ze een hoge energierekening hebben, maar niet de financiële middelen om hun woning te verduurzamen. Kan de gemeente subsidies verstrekken voor het aardgasvrij maken van deze woningen zodat bewoners uiteindelijk meer geld overhouden door een lagere energierekening? 


Kansen door en tips voor verbinding

Bij het aardgasvrij maken van wijken is communiceren en participeren essentieel. Tips die helpen om goed aan te sluiten bij wijken waar armoede en schuldenproblematiek speelt:

  • Mensen met een kleine beurs hebben vaak andere problemen aan hun hoofd dan het verduurzamen van hun woning. Denk daarom goed na over hoe je de boodschap gaat vertellen. Betrek hier bijvoorbeeld collega-ambtenaren uit zowel het fysieke als sociale domein bij en organisaties die in de wijk actief zijn op dit vlak. Zo zorg je ervoor dat je goed aansluit bij de leefwereld van de bewoner.
  • Overweeg om bewoners mee te laten denken over een goede aanpak voor mensen met een kleine beurs.
  • Breng de financiële stromen in de wijk in beeld en onderzoek of optimalisatie, vanuit het oogpunt van de bewoner, mogelijk is.
  • Kijk of je bewonersavonden kunt combineren met individuele huisbezoeken om persoonlijke belangen en opvattingen goed in beeld te brengen en te monitoren.
  • Communiceer duidelijk wat de verwachte kosten en opbrengsten zijn om van het aardgas af te gaan. Benadruk het relatief grote financiële voordeel.
  • Overweeg of je kleine schulden van bewoners af kunt kopen. Hierdoor kan bij bewoners ‘lucht in het hoofd’ ontstaan en financiële ruimte om van het aardgas af te kunnen.
  • Maak een helder overzicht van beschikbare subsidies en leningen voor bewoners om hun huis te verduurzamen en daardoor een lagere energierekening te krijgen. Communiceer dit op een passende manier. Gebruik voor het overzicht de website van Duurzaam Thuis.  

Voordelen van slim verbinden voor jou, de wijk en de gemeente

Bij het verbinden van opgaven ligt complexiteit op de loer. Maak daarom goede procesafspraken en een duidelijke rol- en taakverdeling met collega’s en samenwerkingspartners bij andere organisaties die in de wijk actief zijn. De voordelen van een integrale aanpak zijn vele malen groter dan de nadelen. Door te verbinden is de kans op het realiseren van een aardgasvrije wijk groter, wordt de wijk sterker op meerdere fronten en levert het de gemeente kostenbesparingen, efficiëntie, betrokkenheid en draagvlak op. Grijp deze kans daarom aan. Samen kom je verder!

Je zit aan de eigenheid van mensen. Aan hun huis, de manier waarop ze koken, hun warmte… Je moet daarom in je aanpak oog hebben voor het individu.
Wethouder Kurvers, gemeente Rotterdam

Lees meer over de aanpak in Rotterdam-Zuid in het nieuwsartikel op de website van PAW.

Cookie-instellingen